Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Αναβάθμιση των υποδομών δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης - εξοπλισμός»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6001623
Δικαιούχος
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Συνολική Δημόσια Δαπάνη
11.272.611,54 €
Ημερομηνία ένταξης
Περιφερειακή Ενότητα
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Δράση
4.ii.2 «Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων πρωτοβάθμιας (περιλαμβανομένων των ολοήμερων σχολείων) ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση
Ενταγμένη
Πληροφορίες

Ένταξη της Πράξης «Αναβάθμιση των υποδομών δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης - εξοπλισμός» με Κωδικό ΟΠΣ 6001623 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027»

Σκοπός της Πράξης είναι η ενίσχυση των εργαστηριακών υποδομών στην επαγγελματική εκπαίδευση σε όλους τους Νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Επιπλέον, επιδιώκεται η δημιουργία θετικών συνθηκών και η διασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών από όλους όσοι μετέχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η απόκτηση κατάλληλου εξοπλισμού, αποτελεί αδιαμφισβήτητα μέσο προς την επίτευξη των παραπάνω στόχων.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ MIS 6001623 9ΕΘΩ7Λ1-ΛΣΤ (2).pdf (320.84 KB) 320.84 KB