Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Συνεδριάσεις Επ.Πα. Πελοποννήσου

1η Συνεδρίαση Επ.Πα. Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2021 – 2027

•    Πρόσκληση
•    Ημερήσια Διάταξη
•    Φάκελος Επ.Πα.
•    Αποφάσεις – Συμπεράσματα

 

2η Συνεδρίαση Επ.Πα. Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2021 – 2027

•    Πρόσκληση
•    Ημερήσια Διάταξη
•    Φάκελος Επ.Πα.
•    Αποφάσεις – Συμπεράσματα