Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προσκλήσεις

Προβολή 1 - 30 από 42
Κωδικός Πρόσκλησης Sort ascending Τίτλος Έναρξη Λήξη Προϋπολογισμός
ΠΕΛ48 Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση Λειτουργίας ξενώνων φιλοξενίας» 500.000,00 €.
ΠΕΛ47 «Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση Λειτουργίας ξενώνων φιλοξενίας» 500.000,00 €
ΠΕΛ45 «Ανάπλαση πόλης Κιάτου» 1.500.000,00 €
ΠΕΛ44 «Αστική Ανάπλαση πόλης Τρίπολης (τμηματοποιημένη πράξη)» 1.800.000,00 €.
ΠΕΛ43 «Αστικές Αναπλάσεις πόλεων Σπάρτης και Λουτρακίου» 7.650.000,00 €.
ΠΕΛ42 «Αστικές αναπλάσεις πόλης Καλαμάτας» 2.000.000,00 €
ΠΕΛ40 «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+» 2.200.000,00 €
ΠΕΛ39 «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ» 5.400.000,00 €
ΠΕΛ37 «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Πελοποννήσου» 1.180.000,00 €
ΠΕΛ35 «Συνέχιση Δομών και Δράσεων παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Κοινότητα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» 1.680.000,00 €
ΠΕΛ34 «Ενίσχυση της τριτοβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης στον κλάδο της Ναυτιλίας» 1.680.000,00 €
ΠΕΛ33 «Υποστήριξη επιχειρηματικών / εμπορικών σχεδίων εκμετάλλευσης καινοτομιών από νεοφυείς και υφιστάμενες επιχειρήσεις μέσω της συμμετοχής τους σε εκκολαπτήρια και δίκτυα στήριξης» 450.000,00 €
ΠΕΛ30 «Δομές υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» 3.800.000,00 €
ΠΕΛ29 «Δημιουργία Περιφερειακού Κέντρου παρακολούθησης δεδομένων Κλιματικής Αλλαγής» 5.000.000,00 €
ΠΕΛ28 «Συνέχιση Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)» 800.000,00 €
ΠΕΛ27 «Ανάπτυξη υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της εξάρτησης (Αλκοόλ, Ναρκωτικές ουσίες κλπ.)» 1.100.000,00€
ΠΕΛ26 «Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε περιφερειακό επίπεδο» 200.000,00 €
ΠΕΛ25 «Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» 400.000,00 €
ΠΕΛ24 «Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση Λειτουργίας ξενώνων φιλοξενίας» 400.000,00 €
ΠΕΛ23 «Συνέχιση Κέντρων Κοινότητας» 3.000.000,00 €
ΠΕΛ22 «Νέα Κέντρα Κοινότητας των οποίων η υλοποίηση προετοιμάσθηκε και ωρίμασε την περίοδο 2014-2020» 1.000.000,00 €
ΠΕΛ21 «Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για ΑΜΕΑ» 1.200.000,00 €
ΠΕΛ20 «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, κύκλος 2023-2024» 9.730.309,00 €
ΠΕΛ19 «Ανάπτυξη και ενδυνάμωση διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/συνεκπαίδευσης μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση» 5.611.765,00 €
ΠΕΛ18 «Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικών υποδομών - τμηματοποιημένες πράξεις» 6.000.000,00 €
ΠΕΛ17 Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων πρωτοβάθμιας (περιλαμβανομένων των ολοήμερων σχολείων) ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - τμηματοποιημένες πράξεις 1.000.000,00 €
ΠΕΛ16 «Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός υποδομών του τομέα Υγείας (υποδομές)» 4.000.000,00 €
ΠΕΛ15 «Κατασκευή ή/και αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης» 4.000.000,00 €
ΠΕΛ14 «Αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης με εφαρμογή συστημάτων τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και έξυπνων υδρομέτρων - Περιορισμός των διαρροών» 5.700.000,00 €
ΠΕΛ12 «Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων πρωτοβάθμιας (περιλαμβανομένων των ολοήμερων σχολείων) ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» 14.200.000,00 €