Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στην πόλη της Καλαμάτας»

Κωδικός πρόσκλησης
ΠΕΛ50
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Στόχος πολιτικής
4. Κοινωνική Ευρώπη
Ειδικός στόχος
ESO4. 11 Ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες
Προτεραιότητα
5. Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη, Αντιμετώπιση της Φτώχειας και ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας
Δράση
4.ια.4.4 Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στην πόλη της Καλαμάτας
Έκδοση
Προϋπολογισμός
1.100.000,00 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Η παρούσα Πρόσκληση αφορά σε μια πράξη της ήδη εφαρμοζόμενης Στρατηγικής ΒΑΑ Καλαμάτας στο πλαίσιο του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014 – 2020 για την οποία απαιτείται μεγαλύτερος χρόνος από τον εναπομείναντα μέχρι τη λήξη της επιλεξιμότητας συγχρηματοδότησης για την περίοδο 2014 – 2020 και προκειμένου να ολοκληρωθεί, θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2021 – 2027 στο πλαίσιο της επικαιροποιημένης Στρατηγικής ΒΑΑ Καλαμάτας. Η συγκεκριμένη πράξη έχει τίτλο «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΗΦΗ - Β ΦΑΣΗ» Σκοπός της δράσης είναι η παραμονή των ηλικιωμένων ατόμων στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας, η εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών των οικογενειών με ηλικιωμένο μέλος, η αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και του κοινωνικού αποκλεισμού, η εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των μελών της οικογένειας.

Α/Α ΟΠΣ: 6573

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΕΛ50.zip (8.85 MB) 8.85 MB
ΡΟ0Χ7Λ1-ΘΘ8 ΠΕΛ50.pdf (363.66 KB) 363.66 KB