Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Επιτροπή Παρακολούθησης Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2021 – 2027

Επιτροπή Παρακολούθησης Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»

Η παρακολούθηση της υλοποίησης των Προγραμμάτων 2021-2027 γίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4914/2022 από την Επιτροπή Παρακολούθησης που συστήνεται για το σκοπό αυτό σε κάθε πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο αυτό, συγκροτήθηκε με απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027 της οποίας προεδρεύει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου.
Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027 με δικαίωμα ψήφου είναι:
•    Εκπρόσωποι των αρχών διαχείρισης και συντονισμού 
•    Εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών και επιτελικών δομών Υπουργείων και της ΜΟΔ
•    Εκπρόσωποι αυτοδιοίκησης, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων (ΚΕΔΕ)
•    Εκπρόσωποι των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών 

Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027 συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου οι ακόλουθοι:
•    Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ).
•    Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων.
•    Εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.
•    Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
•    Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. 
•    Εκπρόσωποι των Ειδικών Υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.
•    Εκπρόσωπος της Μονάδας Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΜΟΝ-ΕΣΕΕ).

Σχετικά Αρχεία:
•    ΦΕΚ Σύστασης Επ. Πα. Πελοποννήσου
•    ΦΕΚ Τροποποίησης  Επ. Πα. Πελοποννήσου
•    Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
•    Μέλη Επ. Πα. Πελοποννήσου