Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Στοιχεία Επικοινωνίας

Στοιχεία Επικοινωνίας  Στελεχών Ε.Υ.Δ.   Προγράμματος Πελοπόννησος

Ιδιότητα

Ονοματεπώνυμο

Τηλέφωνο

Ε-mail

Προϊστάμενος  ΕΥΔ

Ψαράκης Αντώνης

2713 601 348

[email protected]

Μονάδα  Α: Προγραμματισμού & Αξιολόγησης

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Τουρλούκη Κυριακή

2713 601 349

[email protected]

 

Λαμπροπούλου Ιωάννα

2713 601 380

[email protected]

 

Παπαηλίου Ελένη

2713 601 376

[email protected]

 

Ξύγκου Ματίνα

2713 601 387

[email protected]

 

Τσιάμα Βασιλική

2713 601 368

[email protected]

 

Παπαπαναγιώτου Αθανάσιος

2713 601 390

[email protected]

Μονάδα   Β.1: Παρακολούθησης και Διαχείρισης πράξεων των Προτεραιοτήτων 1, 2, 3, 7

Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Βήχας Κωνσταντίνος

2713 601 389

[email protected]

 

Κοκοσιούλης Χαράλαμπος

2713 601 384

[email protected]

 

Αλεξανδρή Ιωάννα

2713 601 351

[email protected]

 

Γιαννοπούλου Λουκία

2713 601 381

[email protected]

 

Λαμπροπούλου Ιωάννα

2713 601 380

[email protected]

Μονάδα  Β.2: Παρακολούθησης και Διαχείρισης πράξεων των Προτεραιοτήτων 4, 5, 6, 8

Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Τσιάντης Φίλιππος

2713 601 382

[email protected]

 

Κουτσούρη Παναγιώτα

2713 601 386

[email protected]

 

Φιλοπούλου Μαριάννα

2713 601 379

[email protected]

 

Γαλάνης Αλέξανδρος

2713 601 345

[email protected]

 

Σιάννας Ευθύμιος

2713 601 383

[email protected]

Μονάδα  Γ: Οργάνωσης και Υποστήριξης

Προϊστάμενος  Μονάδας

Μπούσγας Γεώργιος

2713 601 354

[email protected]

 

Καραμάνη Δήμητρα

2713 601 353

[email protected]

 

Γιαννοπούλου Λουκία

2713 601 381

[email protected]

 

Πανούση Ευγενία

2713 601 300

[email protected]

 

Σταθόπουλος Πέτρος

2713 601 350

[email protected]

 

FAX

2710-234711