Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Ανάπλαση πόλης Κιάτου»

Κατάσταση
Ανενεργή
Κωδικός πρόσκλησης
ΠΕΛ45
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Στόχος πολιτικής
5. Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης (...)
Ειδικός στόχος
RSO 5.2 Ολοκληρωμένη ανάπτυξη στις αγροτικές και παράκτιες περιοχές
Προτεραιότητα
6. Ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών της Περιφέρειας
Δράση
5.ii.1.1 Ανάπλαση πόλης Κιάτου
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Έκδοση
Προϋπολογισμός
1.500.000,00 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Πληροφορίες

Στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021-2027 στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου RSO5.2 προβλέπεται η χρηματοδότηση σχεδιασμού και εφαρμογής τεσσάρων (4) Στρατηγικών ΟΧΕ εκτόςεκείνων της ΒΑΑ. Μία εξ' αυτών είναι εκείνη για την περιοχή παρέμβασης των Δήμων Ξυλοκάστρου -Ευρωστίνης, Σικυωνίων και Νεμέας. Με δεδομένο ότι

εμφανίζεται τοπικά η ανάγκη χρηματοδότησης παρεμβάσεων, ενταγμένων σε μια εστιασμένη στρατηγική χωρικών επενδύσεων, για την συγκεκριμένη περιοχή με επίκεντρο το Κιάτο ως βασικό πόλο εκκίνησης της αναπτυξιακής διαδικασίας της ευρύτερης περιοχής, όπως έχει καταδείξει σχετική μελέτη για τον προσδιορισμό των περιοχών παρέμβασης των συγκεκριμένων στρατηγικών ΟΧΕ, η παρούσα Πρόσκληση αφορά σε μία πράξη ανάπλασης της πόλης του Κιάτου, η οποία δεν θα ολοκληρωθεί εντός της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και ως εκ τούτου δύναται να αποτελέσει πράξη της υπό σχεδιασμό Στρατηγικής ΟΧΕ της εν λόγω ονοματισμένης στο Πρόγραμμα περιοχής κατόπιν σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων.

Α/Α ΟΠΣ: 5211

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
ΠΕΛ45 95ΘΦ7Λ1-4ΝΔ_0.pdf (354.51 KB) 354.51 KB
Συνημμένα ΠΕΛ45_0.zip (5.35 MB) 5.35 MB
1η Τροποποίηση ΠΕΛ45 (350.13 KB) 350.13 KB