Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων στη Περιφέρεια Πελοποννήσου»

Κωδικός πρόσκλησης
ΠΕΛ46
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Στόχος πολιτικής
4. Κοινωνική Ευρώπη
Ειδικός στόχος
ESO4. 11 Ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες
Προτεραιότητα
5. Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη, Αντιμετώπιση της Φτώχειας και ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας
Δράση
4.ια.4.3 Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων στη Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΕΕΠ 53.0)
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Έκδοση
Προϋπολογισμός
2.800.000,00 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Σκοπός της υποδράσης που θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης είναι να δημιουργηθεί ένα πλέγμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους ηλικιωμένους με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και την υποβοήθηση της μοναχικής διαβίωσης τους.
Η υποδράση αφορά κυρίως ηλικιωμένα άτομα που ζουν μόνα και/ ή χρόνιους πάσχοντες. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η υλοποίηση μιας δομής υποστήριξης και προστασίας ηλικιωμένων, η οποία θα δρα συνεργατικά και συμπληρωματικά με τις υφιστάμενες δομές πρόνοιας των Δήμων της Περιφέρειας με σκοπό την ένταξη στην κοινωνική ζωή μοναχικών ατόμων, ηλικιωμένων και γενικώς ατόμων που βρίσκονται σε συνθήκες ένδειας και κοινωνικής αποξένωσης.
 

Α/Α ΟΠΣ: 5972

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
62627Λ1-ΖΔΣ ΠΕΛ46.pdf (355.22 KB) 355.22 KB
Συνημμένα ΠΕΛ46.zip (6.03 MB) 6.03 MB