Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Κατασκευή / Αναβάθμιση άλλων οδών για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας της Περιφέρειας»

Κωδικός πρόσκλησης
ΠΕΛ49
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Στόχος πολιτικής
3. Συνδεδεμένη Ευρώπη
Ειδικός στόχος
RSO3. 2 Βιώσιμες μεταφορές
Προτεραιότητα
3. Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας
Δράση
3.ii.1.1 Κατασκευή / Αναβάθμιση άλλων οδών για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας των Περιφερειών
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Έκδοση
Προϋπολογισμός
6.500.000,00€
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Η πράξη/έργο, στο οποίο αφορά η παρούσα και το οποίο περιλαμβάνεται στην εγκεκριμένη εξειδίκευση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, είναι το εξής: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 7ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΗ - ΕΥΑ ΚΑΙ ΕΥΑ - ΛΑΜΠΑΙΝΑ)

 

Α/Α ΟΠΣ: 6495

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
63ΥΘ7Λ1-ΚΘΞ.pdf (350.56 KB) 350.56 KB
Συνημμένα.zip (7.22 MB) 7.22 MB