Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση Λειτουργίας ξενώνων φιλοξενίας»

Κατάσταση
Ανενεργή
Κωδικός πρόσκλησης
ΠΕΛ47
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Στόχος πολιτικής
4. Κοινωνική Ευρώπη
Ειδικός στόχος
ESO4. 11 Ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες
Προτεραιότητα
5. Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη, Αντιμετώπιση της Φτώχειας και ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας
Δράση
4.ια.2.1 «Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση Λειτουργίας ξενώνων φιλοξενίας»
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Έκδοση
Προϋπολογισμός
500.000,00 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Πληροφορίες

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, έχει καταρτιστεί ένα συνεκτικό πλέγμα δράσεων σε πολλαπλές, ειδικές και ευπαθείς ομάδες του τοπικού πληθυσμού. Μεταξύ των σχετικών δράσεων προτεραιότητα αποτελεί η καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των
γυναικών (ενδοοικογενειακή βία, βιασμός, σεξουαλική παρενόχληση, trafficking κ.λπ), για την ολοκληρωμένη υποστήριξη των γυναικών θυμάτων βίας.
Η συγκεκριμένη υποδράση αφορά στη συνέχιση της λειτουργίας της δομής του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Τρίπολης, που χρηματοδοτείτο κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και η ενίσχυση της λειτουργίας του θα συγχρηματοδοτηθεί μέχρι 31/12/2025, υπό τις προϋποθέσεις και όρους επιλεξιμότητας του
Προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται για τον Ειδικό Στόχο ESO 4.11. Η συνέχιση της συγχρηματοδότησης του μετά τις 31/12/2025 θα επανεξετασθεί βάσει σχετικής μελέτης αξιολόγησης.  Οι δομές καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών, έχουν σκοπό να παρέχουν στις γυναίκες και στα παιδιά τους φιλοξενία, ασφάλεια, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, καθώς και υποστήριξη για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όταν απαιτείται. Διευκολύνουν την πρόσβαση σε νομική και
εργασιακή συμβουλευτική, με την παραπομπή στα Συμβουλευτικά Κέντρα.

Α/Α ΟΠΣ: 5431

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
ΡΥΛ07Λ1-Ζ5Ο.pdf (383.17 KB) 383.17 KB
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ (2).zip (22.31 MB) 22.31 MB