Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Ανάπλαση πλατείας Αγ. Βασιλείου στην Τρίπολη (Β΄ Φάση)»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6005133
Δικαιούχος
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Συνολική Δημόσια Δαπάνη
1.883.679,16 €
Ημερομηνία ένταξης
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Δράση
5.i.1.3 Αστική ανάπλαση πόλης Τρίπολης (ΕΕΠ 50.0)
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση
Ενταγμένη
Πληροφορίες

Η Πράξη αφορά στο Β' τμήμα (phasing) της πράξης «Ανάπλαση πλατείας Αγ. Βασιλείου στην Τρίπολη», με κωδικό MIS 5074754 του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 και πιο συγκεκριμένα στις εργασίες ανάπλασης της πλατείας Αγ. Βασιλείου στην Τρίπολη και τμημάτων των οδών Κύπρου και Γεωργίου Α΄ από την πλατεία έως την οδό Ερμού. Η συγκεκριμένη πράξη, υλοποιείται στην πλέον κεντρική και σημαντική περιοχή του αστικού Κέντρου της Τρίπολης και συμβάλλει στην βιώσιμη κινητικότητα, βελτιώνοντας την κίνηση των πεζών και των ΑμΕΑ, διασφαλίζοντας παράλληλα την ήπια και ασφαλή διέλευση των οχημάτων.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
Απόφαση ένταξης πραξης 6005133 με ΑΔΑ 9ΤΚΙ7Λ1-ΦΥΔ.pdf (314.19 KB) 314.19 KB