Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας, μέσω της ενίσχυσης κινητής μονάδας ψυχικής υγείας»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6003338
Κωδικός Πρόσκλησης
ΠΕΛ35, Α/Α ΟΠΣ: 4150
Δικαιούχος
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε. (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.)
Συνολική Δημόσια Δαπάνη
81.283,04 €
Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη
81.283,04 €
Ημερομηνία ένταξης
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Δράση
4.ια.6.1 Συνέχιση Δομών και Δράσεων παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Κοινότητα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Κατάσταση
Ενταγμένη
Πληροφορίες

Η πράξη αφορά τη συνέχιση λειτουργίας κινητής μονάδας παροχής παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών από το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας. Η κινητή μονάδα ξεκίνησε τη λειτουργία της την 20-03-2023 και μέχρι 15-12-2023 συγχρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020». Η περίοδος χρηματοδότησης της πράξης, στην Προγραμματική Περίοδο 2021- 2027, ορίζεται από 16-12-2023 έως 19-3-2025, οπότε και συμπληρώνεται 24μηνη λειτουργία της δομής.

Η παιδοψυχιατρική υπηρεσία του Κέντρου Ψυχικής Υγείας (ΚΨΥ) του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας απευθύνεται σε παιδιά και έφηβους με ψυχικές διαταραχές και ψυχοκοινωνικά προβλήματα, προκειμένου να αντιμετωπίζονται στο επίπεδο της κοινότητας σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικής ψυχιατρικής και της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης.

Στόχος είναι :

1. Η έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων

2. Η πρόληψη

3. Η ενημέρωση-ευαισθητοποίηση του γενικού και ειδικού πληθυσμού, όπως γονείς, εκπαιδευτικοί, επαγγελματίες υγείας κ.α.

4. Η αποσυμφόρηση των βεβαρημένων παιδοψυχιατρικών τμημάτων γειτονικών νομών (Αρκαδία, Αχαϊα, Αττική)

Η υπηρεσία καλύπτει τις περιοχές του Νομού Μεσσηνίας σε συνεργασία με τα Κέντρα Υγείας. Εξυπηρετούμενος πληθυσμός θα είναι παιδιά και έφηβοι κάτοικοι του νομού και το οικογενειακό τους περιβάλλον.

Η υπηρεσία στεγάζεται στη Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας (Αντικάλαμος Μεσσηνίας) σε χώρους που έχουν παραχωρηθεί ειδικά για αυτό το σκοπό.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
ΨΖ197Λ1-ΨΜ0.pdf (336.45 KB) 336.45 KB