Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Ανάπτυξη υπηρεσιών ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας και υπηρεσιών νοσηλείας κατ' οίκον στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6003329
Κωδικός Πρόσκλησης
ΠΕΛ35, Α/Α ΟΠΣ: 4150
Δικαιούχος
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε. (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.)
Συνολική Δημόσια Δαπάνη
83.540,23 €
Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη
83.540,23 €
Ημερομηνία ένταξης
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Δράση
4.ια.6.1 Συνέχιση Δομών και Δράσεων παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Κοινότητα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Κατάσταση
Ενταγμένη
Πληροφορίες

Η πράξη αφορά τη συνέχιση λειτουργίας κινητής μονάδας παροχής υπηρεσιών ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας και υπηρεσιών νοσηλείας κατ' οίκον από το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας. Η κινητή μονάδα ξεκίνησε τη λειτουργία της την 12-09-2022 και μέχρι 15-12-2023 συγχρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020». Η περίοδος χρηματοδότησης της πράξης, στην Προγραμματική Περίοδο 2021- 2027, ορίζεται από 16-12-2023 έως 11-9-2024, οπότε και συμπληρώνεται 24μηνη λειτουργία της δομής.
Τα προγράμματα ολοκληρωμένης κοινοτικής φροντίδας του άρθρου 6 του Ν.2716/1999 (ΦΕΚ 664Β/2001) δημιουργήθηκαν για να απαντήσουν στο έλλειμμα παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης ψυχικής υγείας και πρόληψης. Στόχος της λειτουργίας τους είναι η ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών κοινοτικής φροντίδας και κατ' οίκον φροντίδας των ψυχικά πασχόντων. Είναι απαραίτητη, η μετάβαση από ένα σύστημα διαχείρισης της κρίσης και εγκλεισμού του ασθενή, σε ένα σύστημα πρόληψης της υποτροπής της ψυχικής νόσου. 
Μέσω της δράσης επιδιώκεται η αποφυγή των εισαγωγών και νοσηλειών των ατόμων με σοβαρές ψυχικές διαταραχές, μέσω της έγκαιρης διάγνωσης και θεραπευτικής αντιμετώπισης ψυχικών διαταραχών, της πρόληψης υποτροπών και κρίσεων και της παρακολούθησης ασθενών μετά τη νοσηλεία τους, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της θεραπείας. Επιπλέον, η πράξη στοχεύει στην υποστήριξη, ενημέρωση, ενίσχυση οικογενειών-φροντιστών ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, καθώς και στην ενημέρωση-ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινοτήτων. Η υπηρεσία καλύπτει τις περιοχές του Νομού Μεσσηνίας σε συνεργασία με τα Κέντρα Υγείας. Εξυπηρετούμενος πληθυσμός είναι οι ενήλικοι ασθενείς (ηλικίας 18 και άνω) κάτοικοι του νομού και το οικογενειακό τους περιβάλλον. 
Η υπηρεσία στεγάζεται στη Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας (Αντικάλαμος Μεσσηνίας) σε χώρους που έχουν παραχωρηθεί ειδικά για αυτό το σκοπό

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
9ΝΚΓ7Λ1-ΒΔΠ.pdf (338.23 KB) 338.23 KB