Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Γ ΦΑΣΗ»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6002296
Δικαιούχος
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΔΕΥΑ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Συνολική Δημόσια Δαπάνη
3.000.000,00 €
Ημερομηνία ένταξης
Περιφερειακή Ενότητα
Π.Ε. Μεσσηνίας
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Δράση
2.v.2.1 Κατασκευή ή/και αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης (άνευ κριτηρίων αποδοτικότητας)
Κατάσταση
Ενταγμένη
Πληροφορίες

Το προτεινόμενο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Γ΄ ΦΑΣΗ» αφορά την αντικατάσταση παλαιών αγωγών από PVC στην Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας και τμήματος των πεπαλαιωμένων χυτοσιδηρών σωλήνων στο κέντρο της Πόλης, που παρουσιάζουν συχνές βλάβες. Επίσης, στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνονται οι μεταφορές των παροχών ύδρευσης από τα παλαιά δίκτυα στα νέα δίκτυα και όλες οι συνδεσμολογίες για τη σωστή λειτουργία των νέων δικτύων. Οι προτεινόμενοι αγωγοί προβλέπεται να κατασκευαστούν από σωλήνες πολυαιθυλενίου 10atm και 16atm. Το συνολικό μήκος των αγωγών που θα κατασκευαστούν ανέρχεται σε 26,487km. Από αυτά τα 18,650km αφορούν δίκτυα αγωγών με διατομή Φ90/10, τα 5,575km αφορούν αγωγούς διατομής Φ160/10atm, τα 1,17km αφορούν αγωγούς διατομής Φ160/16 atm και τα 1,092km αφορούν αγωγούς διατομής Φ355/10atm. Επιπλέον θα πραγματοποιηθούν με τους νέους αγωγούς και οι συνδέσεις των ακινήτων τα οποία είναι συνδεδεμένα με τους αγωγούς που αντικαθίστανται, προκειμένου το σύνολο του έργου να είναι εξαρχής λειτουργικό. Οι αγωγοί θα τοποθετηθούν επί του καταστρώματος των δρόμων ή επί των πεζοδρομίων σε βάθος περίπου 1,00 και 1,20 μέτρων ανάλογα με τη διατομή. Το πλάτος του σκάμματος θα είναι 60 εκατοστά ή 75 εκατοστά.

Μετά το πέρας των εργασιών θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία το νέο ολοκληρωμένο δίκτυο αγωγών με συνολικό μήκος 26,487km, οι μεταφορές των παροχών ύδρευσης από τα παλαιά δίκτυα στα νέα δίκτυα και όλες οι συνδέσεις των ακινήτων τα οποία είναι συνδεδεμένα με τους αγωγούς που αντικαθίστανται.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και είναι προϋπολογισμού 3.000.000,00 €.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
6002296_ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ_ΡΡΓΔ7Λ1-Λ18.pdf (362.57 KB) 362.57 KB