Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΛΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΗΣ ΜΟΥΡΑΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6001561
Δικαιούχος
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Συνολική Δημόσια Δαπάνη
4.148.209,63 €
Ημερομηνία ένταξης
Περιφερειακή Ενότητα
Π.Ε. Αρκαδίας
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Δράση
4.vi.1 Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικών υποδομών
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση
Ενταγμένη
Πληροφορίες

Η πράξη περιλαμβάνει 3 Υποέργα.

Το 1ο Υποέργο εκτελείται με εργολαβία και αφορά στην αποκατάσταση των κελιών του κτηριακού συγκροτήματος της Ιεράς μονής
Ταξιάρχη Μιχαήλ της Μουράς Παλαιοχωρίου Κυνουρίας Αρκαδίας στην αρχική τους μορφή, ώστε να απαλειφθούν οι νεώτερες
παραμορφώσεις, να αναδειχθεί με τρόπο ολοκληρωμένο το οικοδομικό συγκρότημα και να εξυπηρετηθούν οι απαιτούμενες λειτουργίες της
μονής.
Ειδικότερα οι προτεινόμενες επεμβάσεις συνοψίζονται στα ακόλουθα:
α. Στερέωση τοίχων και θολοδομίας με την εφαρμογή ενεμάτων, τυφλά αγκύρια και τοπικές επισκευές των αρμολογημάτων.
β. Καθαίρεση νεώτερων θόλων και ανακατασκευή.
γ. Αποκατάσταση της μορφής των αλλοιωμένων ανοιγμάτων.
δ. Ανακατασκευή ορόφου κελιών και χαγιατιών στην αρχική τους μορφή, σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία.
ε. Δομική αποκατάσταση και στερέωση του φέροντος οργανισμού των κελιών του κτιριακού συγκροτήματος της Ιεράς μονής.
στ. Κατασκευή Η/Μ εγκαταστάσεων των κελιών του κτιριακού συγκροτήματος της Ιεράς μονής.

Το 2ο Υποέργο εκτελείται με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας. Αφορά σε παρακολούθηση, αρχαιολογικές έρευνες
και εργασίες στα πλαίσια κατασκευής του 1ου υποέργου.

Το 3ο Υποέργο "Ο.Κ.Ω. ΔΕΔΔΗΕ".

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
ΡΞΨΒ7Λ1-ΣΣΝ (1).pdf (319.54 KB) 319.54 KB