Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ- ΑΣΤΡΟΥΣ, ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΤΩ ΔΟΛΙΑΝΩΝ, ΑΠΟ Χ.Θ. 6+600 ΜΕΧΡΙ Χ.Θ. 7+770,53»

Κατάσταση
Ενταγμένη
Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6002930
Δικαιούχος
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Συνολική Δημόσια Δαπάνη
4.293.776,35 €
Ημερομηνία ένταξης
Περιφερειακή Ενότητα
Π.Ε. Αρκαδίας
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Δράση
3.ii.1.2 Κατασκευή / Αναβάθμιση άλλων οδών για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας της Περιφέρειας – τμηματοποιημένες πράξεις
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Πληροφορίες

Το έργο είναι phasing και εκτελείται σε δύο φάσεις, εκ των οποίων η Α ́ ΦΆΣΗ, χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ Πελοπόννησος 2014-2020. Με την κατασκευή του έργου θα παρακαμφθεί ο οικισμός των Κ.Δολιανών καθώς ο υφιστάμενος οδικός άξονας Τρίπολη-Άστρος διέρχεται εντός του οικιστικού ιστού περιλαμβάνοντας τμήμα με απαράδεκτα γεωμετρικά χαρακτηριστικά ως προς το εύρος της οδού και την κατά μήκος κλίση ενώ είναι πρακτικά αδύνατη η διασταύρωση δύο μεγάλων οχημάτων.

Το συνολικό αντικείμενο τoυ έργου περιλαμβάνει τις απαιτούμενες εργασίες για τη βελτίωση και ολοκλήρωση της κατασκευής της επαρχιακής οδού Τρίπολης–Άστρους στο τμήμα από Χάνι Τσιμούρι έως Κάτω Δολιανά και ειδικότερα στο τμήμα της Παράκαμψης Κ. Δολιανών από Χ.Θ. 6+600,00 έως Χ.Θ.7+770,53. Περιλαμβάνεται γεφύρωση του ποταμού Τάνου από τη Χ.Θ.6+665,24 μέχρι τη Χ.Θ. 6+757,33 με τεχνικό μήκους 92,09μ με έργα διευθέτησης της κοίτης του ποταμού καθώς και τεχνικά διάβασης εγκάρσιων υδατορευμάτων στις Χ.Θ.7+070,50 και 7+314,50.

Τέλος περιλαμβάνεται κιβωτοειδής οχετός διαστάσεων 5,00x6,00m στη Χ.Θ.7+395,50. Περιλαμβάνονται δύο κάθετοι οδοί ως ακολούθως:

Ολοκλήρωση της κάθετης Οδού 1 μήκους 221,26μ. που συνδέεται με το οδικό τμήμα στην αρχή του (Χ.Θ.6+597,21) όπου και προβλέπεται ισόπεδος κόμβος και εν συνεχεία συναρμόζει με την υφιστάμενη οδό Κάθετη Οδό 2 μήκους 80,00μ. που συνδέεται με το οδικό τμήμα στο τέλος του (Χ.Θ.7+537,21) όπου και προβλέπεται έτερος ισόπεδος κόμβος και εν συνεχεία συναρμόζει με την υφιστάμενη οδό.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
6ΖΚ17Λ1-Ρ8Ρ _OΕ.pdf (370.27 KB) 370.27 KB