Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ "ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ - ΦΙΛΙΑΤΡΑ - ΠΥΛΟΣ - ΜΕΘΩΝΗ" ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΙΑΤΡΑ - ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ / ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΙΛΙΑΤΡΑ - ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ - ΡΩΜΑΝΟΣ»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6003484
Δικαιούχος
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Συνολική Δημόσια Δαπάνη
17.732.032,11 €
Ημερομηνία ένταξης
Περιφερειακή Ενότητα
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Δράση
3.ii.1.1 Κατασκευή / Αναβάθμιση άλλων οδών για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας των Περιφερειών
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση
Ενταγμένη
Πληροφορίες

Στην πράξη περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες:
α) H βελτίωση και αναβάθμιση του οδικού τμήματος Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι στα πλαίσια βελτίωσης και αναβάθμισης του κύριου οδικού Άξονα της Εθνικής Οδού «Κυπαρισσία – Φιλιατρά – Πύλος - Μεθώνη», η οποία με τη σειρά της αποτελεί μέρος του κύριου οδικού άξονα από την Πάτρα έως την Μεθώνη, χαρακτηριζόμενου ως Εθνική Οδός υπ ́αριθμ. 9. Ειδικότερα το οδικό έργο που περιλαμβάνεται στην πράξη είναι συνολικού μήκους 8,836χλμ. και άρχεται με τη σύνδεση της Επ.Ο. Φιλιατρών - Κορυφασίου μέσω ισόπεδου κυκλικού κόμβου. Ακολούθως βελτιώνεται και αναβαθμίζεται η συνέχεια της υφισταμένης Ε.Ο. έως την είσοδο των Γαργαλιάνων, ολοκληρώνοντας έτσι το τμήμα Φιλιατρά - Γαργαλιάνοι και τη συνέχεια του έργου με το επόμενο κατασκευασμένο τμήμα Γαργαλιάνοι - Ρωμανός. Περιλαμβάνονται εργασίες χωματουργικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, τεχνικά έργα, σήμανση-ασφάλιση, έργα πρασίνου, καθώς και έργα υποδομής οδοφωτισμού.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
ΨΕ1Φ7Λ1-Φ2Ο.pdf (322.61 KB) 322.61 KB