Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Δημιουργία δομών υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6003484
Δικαιούχος
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Συνολική Δημόσια Δαπάνη
3.212.136,27 €
Περιφερειακή Ενότητα
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Δράση
1.i.3.1 Δομές υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση
Ενταγμένη
Πληροφορίες

Αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης αποτελεί η διαμόρφωση δομών για την ανάδειξη και υποστήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας εντάσεως γνώσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Για την κάλυψη όλης της γεωγραφικής έκτασης της περιφέρειας, το έργο περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση μιας κεντρικής δομής στην Τρίπολη, και τεσσάρων περιφερειακών δομών σε Κόρινθο, Ναύπλιο, Καλαμάτα και Σπάρτη, που αφενός παρουσιάζουν επιχειρηματικό ενδιαφέρον και αφετέρου συνδέονται με τις περιοχές δραστηριοποίησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Βασικός στόχος των δομών αποτελεί η διαμόρφωση μιας νέου τύπου επιχειρηματικότητας εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας, που θα ενσωματώνει γνώση, καινοτομία και καλές πρακτικές, υποστηρίζοντας παράλληλα τις νέες επιχειρήσεις σε θέματα εξωστρέφειας, καινοτομίας και τεχνογνωσίας. Παράλληλα, στοχεύεται η ενσωμάτωση της έρευνας που παράγεται στο Πανεπιστήμιο, καθώς και των τεχνολογικών και μη τεχνολογικών αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη δράση των δομών, σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, ώστε τελικά να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ καινοτομίας και αγοράς, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας. Επιπρόσθετα, με τη δράση των δομών επιδιώκεται η δημιουργία διαύλων επικοινωνίας με άλλα οικοσυστήματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, για την επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ_61Ζ77Λ1-6ΡΜ.pdf (322.69 KB) 322.69 KB