Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

Ένταξη της Πράξης «Συνέχιση Δράσης Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Ναυπλιέων με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6002461
Δικαιούχος
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
Συνολική Δημόσια Δαπάνη
785.497,50 €
Ημερομηνία ένταξης
Περιφερειακή Ενότητα
Π.Ε. Αργολίδας
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Δράση
4.ια.1.2: «Συνέχιση Κέντρων Κοινότητας»
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Κατάσταση
Ενταγμένη
Πληροφορίες

Στα πλαίσια του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014 – 2020 αναπτύχθηκε ένας ενιαίος μηχανισμός Κοινωνικών Δομών μιας στάσης, ο οποίος συνδυάζει ανθρώπινο δυναμικό, σύγχρονα μέσα και τεχνικές δικτύωσης και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για την προώθηση στην απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και, ειδικότερα: 

1)Πολίτες που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης των Δομών της Δράσης και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού

2)Παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού

3)Ωφελούμενοι του προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» (ΕΕΕ).

4)Άτομα λοιπών ευπαθών κοινωνικών ομάδων (π.χ. Ρομά, μακροχρόνια άνεργοι ωφελούμενοι προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας, ΑμεΑ, κλπ)

5)Πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, μετανάστες τρίτων χωρών, δικαιούχων διεθνούς προστασίας κλπ.

Tα Κέντρα Κοινότητας υποδέχονται, ενημερώνουν και υποστηρίζουν τους ωφελούμενους που ανήκουν στις <<ευπαθείς ομάδες>, στοχεύοντας στην βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου αλλά και στην προώθηση τους στην απασχόληση.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ_61ΜΙ7Λ1-Ξ6Τ.pdf (328.34 KB) 328.34 KB