Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

Ένταξη της Πράξης «VAMVAKOU REVIVAL - ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ 6003488 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6003488
Κωδικός Πρόσκλησης
3971/31-08-2023 (ΠΕΛ33)
Δικαιούχος
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ
Συνολική Δημόσια Δαπάνη
422.165,43€
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Δράση
1.iii.5 Υποστήριξη επιχειρηματικών / εμπορικών σχεδίων εκμετάλλευσης καινοτομιών από νεοφυείς και υφιστάμενες επιχειρήσεις μέσω της συμμετοχής τους σε εκκολαπτήρια και δίκτυα στήριξης
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση
Ενταγμένη
Πληροφορίες

Την ένταξη της Πράξης  «VAMVAKOU REVIVAL - ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ)», στην προτεραιότητα 1 - Μια πιο ανταγωνιστική και έξυπνη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού, καθώς και της περιφερειακής ψηφιακής διασυνδεσιμότητας ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)».

Το έργο είναι μεταφερόμενο από την ΠΠ 2014-2020 και αφορά στην δημιουργία μίας θερμοκοιτίδας-δομής φιλοξενίας νέων ή υπό δημιουργία επιχειρήσεων, από την Βαμβακού Revival, που έχουν έδρα στην ευρύτερη περιοχή-περιφέρεια, και η οποία θα λειτουργήσει ως μοχλός προσέλκυσης και ανάπτυξης νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας και θα συμβάλει στην αναζωογόνηση και ποιοτική αναβάθμιση της (ευρύτερης) τοπικής οικονομίας.  

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
904Θ7Λ1-Φ92.pdf (317.48 KB) 317.48 KB