Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6001576
Δικαιούχος
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Συνολική Δημόσια Δαπάνη
2.516.845,19 €
Ημερομηνία ένταξης
Περιφερειακή Ενότητα
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση
Ενταγμένη
Πληροφορίες

Η Πράξη αφορά στην προμήθεια οχημάτων για την καταπολέμηση των πυρκαγιών σε δύσβατα σημεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει 2 υποέργα κατά την ολοκλήρωση των οποίων θα παραδοθούν συνολικά έντεκα νέα οχήματα στις υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος για την αντιμετώπιση πυρκαγιών αλλά και λοιπών δράσεων που άπτονται στις ευθύνες της εν λόγω υπηρεσίας.
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
 

Σχετικά αρχεία