Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΔΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑ & ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΣΤΡΟΥΣ, ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ, ΚΑΤΩ ΒΕΡΒΑΙΝΩΝ & ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ»

Κατάσταση
Ενταγμένη
Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6002405
Δικαιούχος
ΔΕΥΑ Δ. ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
Συνολική Δημόσια Δαπάνη
689.848,61 €
Ημερομηνία ένταξης
Περιφερειακή Ενότητα
Π.Ε. Αρκαδίας
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Δράση
2.v.2.1 Κατασκευή ή/και αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης (άνευ κριτηρίων αποδοτικότητας)
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Πληροφορίες

1ο Υποέργο
 
Θα κατασκευαστεί δίκτυο αγωγών μεταφοράς ύδατος (νέοι αγωγοί κεντρικής ενότητας HDPE): από την πηγή Μάνας υδροδότηση της νέας Δεξαμενής Γεώτρησης Συνδέσμου (τμήμα Α-Β, αγωγοί διατομής Φ200/10ατμ./L=1.462,00 m), από τη γεώτρηση συνδέσμου υδροδότηση της νέας Δεξαμενής Γεώτρησης Συνδέσμου (τμήμα Γ-Δ, αγωγός διατομής Φ225/10ατμ./L=90,00 m), σύνδεση της νέας Δεξαμενής Γεώτρησης Συνδέσμου με υφιστάμενο αγωγό (τμήμα Ε-Δ, αγωγός διατομής Φ225/16ατμ./L=21,00 m), σύνδεση της νέας Δεξαμενής Γεώτρησης Συνδέσμου με υφιστάμενο αγωγό (τμήμα ΣΤ-Δ, αγωγός διατομής Φ315/10ατμ./L=21,00 m) Θα κατασκευαστεί επίσης Νέα Δεξαμενή Γεώτρησης Συνδέσμου, χωρητικότητας 1.000 m3, σε υψόμετρο 118,00 m, διθάλαμη με εσωτερικές διαστάσεις ενός θαλάμου 9,40x19,40x3,50 m και πάχος τοιχίου 0,30 m, κατασκευασμένη από μπετόν.

2ο Υποέργο

 Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες. Το υποέργο θα υλοποιηθεί με αυτεπιστασία και απολογιστικά από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας. Επειδή το τεχνικό έργο θα διέλθει στο μεγαλύτερο τμήμα του από τον κηρυγμένο ενιαίο αρχαιολογικό χώρο του ρωμαϊκού συγκροτήματος – έπαυλης Ηρώδου του Αττικού στην Εύα (Λουκού) και του αρχαίου λατομείου πωρόλιθου στη θέση «Κουφογή» (ΦΕΚ 35/ΑΑΠ/13-02-2012), με πλήθος σημαντικών ορατών και μη αρχαιοτήτων και μνημείων, το αρχαιολογικό υποέργο θα περιλαμβάνει: α)την επίβλεψη των εκσκαφικών και λοιπών χωματουργικών εργασιών του τεχνικού έργου β)διερευνητικές ή σωστικές ανασκαφικές εργασίες γ)αποτύπωση και τεκμηρίωση αρχαιολογικών εργασιών και ενδεχόμενων αρχαιολογικών ευρημάτων δ)ταξινόμηση/τακτοποίηση και αποθήκευση κινητών ευρημάτων ε)σήμανση αρχαιοτήτων στ)εκπόνηση και παραγωγή ενημερωτικών μέσων για τα αρχαιολογικά ευρήματα.

Με την ολοκλήρωση των υποέργων θα παραδοθεί 1 δεξαμενή χωρητικότητας 1.000 μ3 εξ οπλισμένου σκυροδέματος και 1.594 μ αγωγών μεταφοράς νερού.

Σχετικά αρχεία