Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Κέντρο Κοινότητας Δήμου Άργους-Μυκηνών»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6003011
Δικαιούχος
ΔΗΜΟΣ ΆΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
Συνολική Δημόσια Δαπάνη
130.680,00 €
Ημερομηνία ένταξης
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Δράση
4.ια.1.1: «Νέα Κέντρα Κοινότητας των οποίων η υλοποίηση προετοιμάσθηκε και ωρίμασε την περίοδο 2014- 2020»
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Κατάσταση
Ενταγμένη
Πληροφορίες

Αφορά την ένταξη της Πράξης στην προτεραιότητα 5 - Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη, Αντιμετώπιση της Φτώχειας και ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας,  ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο(ΕΚΤ).
Η πράξη είναι μεταφερόμενη από την ΠΠ 2014-2020 και αφορά στην συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στον Δήμο με στόχο την ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου.
Θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
Α) Υποδοχή -Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών
Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
8. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ_ΨΑΙΜ7Λ1-0Ο8.pdf (316.7 KB) 316.7 KB