Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ»

Κατάσταση
Ενταγμένη
Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6002391
Δικαιούχος
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)
Συνολική Δημόσια Δαπάνη
167.250,00 €
Ημερομηνία ένταξης
Περιφερειακή Ενότητα
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Δράση
4.ια.7 «Ανάπτυξη υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της εξάρτησης (Αλκοόλ, Ναρκωτικές ουσίες κλπ.)»
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Πληροφορίες

Η συγκεκριμένη πράξη αφορά στη συνέχιση λειτουργίας της Κινητής Μονάδας Πελοποννήσου με έδρα το Ναύπλιο έως 31/12/2024, υπό τις προϋποθέσεις και όρους επιλεξιμότητας του Προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται για τον Ειδικό Στόχο ESO 4.11.

Η Κινητή Μονάδα (στο εξής ΚΜ) θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υποστήριξης, βραχείας παρέμβασης και θεραπευτικής υποστήριξης σε άτομα που κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (παράνομων ή νόμιμων) ή εμφανίζουν άλλου τύπου εξαρτητικές συμπεριφορές (τυχερά παιχνίδια, διαδίκτυο), καθώς και στις οικογένειές τους, και δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες. Οι αποστάσεις, το οδικό δίκτυο και οι τοπικές ιδιαιτερότητες συχνά αποτελούν εμπόδιο για την αξιοποίηση υπηρεσιών, αν και όπου αυτές υπάρχουν, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η δυνατότητα πρόσβασης όσων έχουν ανάγκη στις υπηρεσίες και, ως εκ τούτου, να επιδεινώνεται η κατάστασή τους. Αυτό ακριβώς παρατηρείται και στην Περιφέρεια, όπου η ΚΜ με έδρα το Ναύπλιο ήρθε να καλύψει από την έναρξη λειτουργίας της, τον Οκτώβριο του 2020, τις ανάγκες που υπήρχαν στην Βορειοανατολική Πελοπόννησο (Αργολίδα, Αρκαδία, Κορινθία), με τα δεδομένα της τριετίας να καθιστούν αναγκαία την συνέχιση λειτουργίας της και την περαιτέρω ανάπτυξή της με πολλαπλές δράσεις παρέμβασης και δικτύωσης στην τοπική κοινωνία.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
ΡΚ2Φ7Λ1-ΛΕ1.pdf (332.14 KB) 332.14 KB