Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ / ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ -ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»

Κατάσταση
Ενταγμένη
Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6001928
Δικαιούχος
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Συνολική Δημόσια Δαπάνη
1.389.778,12 €
Ημερομηνία ένταξης
Περιφερειακή Ενότητα
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Δράση
4.vi.1.2 Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικών υποδομών – τμηματοποιημένες πράξεις (ΕΕΠ 18.0)
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Πληροφορίες

Η πράξη είναι phasing και εκτελείται σε δύο φάσεις, εκ των οποίων η Α ́ ΦΆΣΗ, χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ Πελοπόννησος 2014-2020.

Η Β' ΦΆΣΗ περιλαμβάνει δύο υποέργα:

- Το υποέργο 1 που εκτελείται με εργολαβία και αφορά στην κτιριολογική και ηλεκτρομηχανολογική αναβάθμιση του Ιστορικού -Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου "Β. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ - Π. ΓΑΡΤΑΓΑΝΗ". Με το υποέργο αυτό ολοκληρώνονται οι εργασίες εσωτερικής αναδιαρρύθμισης των χώρων του μουσείου, κατασκευών στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου του μουσείου, εργασίες αποκατάστασης τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, αναβάθμισης ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων, ενίσχυσης πυροπροστασίας κτιρίου και εγκατάστασης αλεξικέραυνου και ανελκυστήρα (με προσβασιμότητα και για ΑΜεΑ).

- Το υποέργο 2 αφορά στην προμήθεια προθηκών και λοιπού εκθεσιακού εξοπλισμού και υπηρεσίες επανέκθεσης. Ειδικότερα θα περιλαμβάνει την προμήθεια των ακολούθων ειδών: προθήκες με τον φωτισμό τους και λοιπές εκθεσιακές κατασκευές, ηλεκτρονικός εξοπλισμός έκθεσης, έπιπλα γραφείου, ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου, πινακίδες, λεζάντες κλπ. και συνοδευτικές υπηρεσίες μηχανικών, προετοιμασία και μεταφορά των εκθεμάτων, συγγραφή κειμένων από ιστορικό τέχνης, γραφιστικά, φωτογράφιση, αγορά πνευματικά δικαιώματα φωτογραφιών έκθεσης, μεταφράσεις, δημιουργία video και ηχητικών εφαρμογών.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 1.389.778,12 €.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
6ΟΗ27Λ1-457.pdf (318.07 KB) 318.07 KB