Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«ΜΕΤΡΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ»

Κατάσταση
Ενταγμένη
Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6001658
Δικαιούχος
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Συνολική Δημόσια Δαπάνη
3.775.321,98 €
Ημερομηνία ένταξης
Περιφερειακή Ενότητα
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Πληροφορίες

Η πράξη περιλαμβάνει ένα υποέργο που θα εκτελεσθεί με εργολαβία και περιλαμβάνει μέτρα σταθεροποίησης των πρανών του Κάστρου της Μονεμβασίας. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται αφορούν:

1)    Καθαιρέσεις επικρεμάμενων βραχωδών τεμαχών
2)    Κατασκευές Λιθοδομών
3)    Αγκυρώσεις μεμονομένων τεμαχών
4)    Τοποθέτηση μεταλλικού πλέγματος
5)    Κατασκευή και Τοποθέτηση Βραχοπαγίδων
6)    Σταθεροποιητικά έργα
7)    Ενόργανη παρακολούθηση
 

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ_6ΔΦ37Λ1-6ΚΟ.pdf (324.44 KB) 324.44 KB