Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6002354
Δικαιούχος
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)
Συνολική Δημόσια Δαπάνη
244.500,00 €
Ημερομηνία ένταξης
Περιφερειακή Ενότητα
Π.Ε. Μεσσηνίας
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Δράση
4.ια.7 «Ανάπτυξη υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της εξάρτησης (Αλκοόλ, Ναρκωτικές ουσίες κλπ.)»
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Κατάσταση
Ενταγμένη
Πληροφορίες

Η συγκεκριμένη πράξη αφορά στη συνέχιση της λειτουργίας της δομής για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων "Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Πελοποννήσου, με έδρα την Καλαμάτα", η οποία συγχρηματοδοτήθηκε κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Με την παρούσα πράξη θα συνεχίσει η συγχρηματοδότηση της λειτουργίας της δομής μέχρι 31/12/2024, υπό τις προϋποθέσεις και όρους επιλεξιμότητας του Προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται για τον Ειδικό Στόχο ESO 4.11.

Το Πολυδύναμο Κέντρο Καλαμάτας, θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υποστήριξης, συμβουλευτικής και θεραπείας σε όλες τις επιμέρους ομάδες εξαρτημένων ατόμων ανάλογα με τις ανάγκες τους (άτομα με ζητήματα εξάρτησης ή προβληματικής ενασχόλησης με παράνομες ή νόμιμες ουσίες - ναρκωτικά, αλκοόλ - ή άλλου τύπου εξαρτητικές συμπεριφορές – τυχερά παιχνίδια, διαδίκτυο - καθώς και άτομα με διπλή διάγνωση) και να παραπέμπει σε εξειδικευμένες δομές, εφόσον κρίνεται αναγκαίο και εφικτό (Θεραπευτικές Κοινότητες, μονάδες ψυχικής υγείας, προγράμματα αποτοξίνωσης, προγράμματα υποκατάστασης κλπ).

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
ΨΣΩΓ7Λ1-Π25.pdf (330.61 KB) 330.61 KB