Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΙΑΤΟΥ»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6002435
Δικαιούχος
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Συνολική Δημόσια Δαπάνη
1.526.221,24 €
Ημερομηνία ένταξης
Περιφερειακή Ενότητα
Π.Ε. Κορινθίας
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Δράση
2.v.1.1 Αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης με εφαρμογή συστημάτων τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και έξυπνων υδρομέτρων –Περιορισμός των διαρροών (ανευ κριτηρίων αποδοτικότητας)
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση
Ενταγμένη
Πληροφορίες

Το αντικείμενο της πράξης είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΙΑΤΟΥ». Στόχος του συστήματος είναι η συνεχής παρακολούθηση και επίβλεψη σημαντικών παραμέτρων της λειτουργίας του συστήματος ύδρευσης (παροχή, πίεση κ.λ.π.), η συλλογή και αποθήκευση των σχετικών δεδομένων και η εκτέλεση χειρισμών για τον έλεγχο των ενεργών στοιχείων του συστήματος ύδρευσης. Σκοπός του συστήματος, είναι να επεκταθεί το σύστημα συγκέντρωσης πληροφοριών, εποπτικού ελέγχου, αυτοματισμού, διαχείρισης και επεμβάσεως στην λειτουργία των εγκαταστάσεων αποτελούμενο από Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου (ΚΣΕ) από το οποίο θα γίνεται ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων που τροφοδοτούν το Κιάτο και το Κάτω Διμηνιό, μέσω της προμήθειας και εγκατάστασης (α) 1 Τοπικού Σταθμού Ελέγχου τηλεελέγχου κεντρικής γεώτρησης, (β) 1 Τοπικού Σταθμού Ελέγχου τηλεελέγχου και χλωρίωσης κεντρικής δεξαμενής και (γ) 5.000 αισθητήρων ασύρματης μετάδοσης δεδομένων. Η αποστολή των παραπάνω στοιχείων και ο έλεγχος από και προς τους τοπικούς σταθμούς, θα γίνεται μέσω ασύρματης επικοινωνίας προς τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου που βρίσκεται στα γραφεία της Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. Με την προτεινόμενη Πράξη, ολοκληρώνεται το σύστημα τηλεελέγχου και εντοπισμού διαρροών που αφορά το Κιάτο και το Κάτω Διμηνιό. Το σύστημα θα είναι σε θέση να οδηγήσει στον άμεσο υπολογισμό του υδατικού ισοζυγίου του συνόλου των δικτύων, του άμεσου εντοπισμού διαρροών και της απόδοσης του δικτύου, ενώ σε συνδυασμό με τα έργα κατασκευής δικτύων, εξασφαλίζει την αδιάκοπη και ποιοτική παροχή νερού. Η πράξη αφορά τους οικισμούς του Κιάτο και του Κάτω Διμηνιού. Μέσω του συστήματος επικοινωνίας εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία του όλου συστήματος. Η συλλογή και παρακολούθηση των παραπάνω πληροφοριών, θα επιτρέπει, στην Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, μέσω της κατάλληλης αξιολόγησης και επεξεργασίας αυτών, να έχει πάντα σαφή γνώση της λειτουργικής κατάστασης του όλου συστήματος και να προβαίνει σε επιθυμητές διορθωτικές ενέργειες ή και να προ-ρυθμίζει παραμέτρους λειτουργίας του δικτύου, ώστε αυτό να λειτουργεί με βάση προκαθορισμένα «σενάρια» λειτουργίας.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
9ΚΒ57Λ1-ΧΚ1.pdf (322.85 KB) 322.85 KB