Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Προμήθεια Εξοπλισμού για Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6001817
Δικαιούχος
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Συνολική Δημόσια Δαπάνη
4.999.998,00 €
Ημερομηνία ένταξης
Περιφερειακή Ενότητα
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση
Ενταγμένη
Πληροφορίες

 

Η συγκεκριμένη δράση αφορά σε προμήθεια μηχανημάτων κυρίως γεωτεχνικών έργων, που θα φυλάσσονται σε στρατιωτικές Μονάδες της Πελοποννήσου και θα μπορούν να επέμβουν άμεσα, για την αντιμετώπιση ή/και πρόληψη φυσικών καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης καθώς και αποκατάσταση ζημιών. Τα υπόψη μηχανήματα αποτελούνται από διαφορετικούς τύπους, με σκοπό την πλήρη κάλυψη απαιτήσεων αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
 

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕ κωδ ΟΠΣ 6001817 ΑΔΑ 9ΩΞΦ7Λ1-2ΓΓ.pdf (322.98 KB) 322.98 KB