Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού για την Α.Ε.Ν. Λακωνίας»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6003302
Δικαιούχος
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Συνολική Δημόσια Δαπάνη
1.650.000,00 €
Ημερομηνία ένταξης
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Δράση
4.ii.3.1 Ενίσχυση της τριτοβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης στον κλάδο της Ναυτιλίας
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση
Ενταγμένη
Πληροφορίες

Η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), ο οποίος θα ανταποκρίνεται τόσο στις απαιτήσεις της εθνικής, ενωσιακής νομοθεσίας (Δ.Σ. STCW όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) όσο και στο σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον της ναυτιλίας, αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην προμήθεια κατάλληλου τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού, προκειμένου να παρασχεθούν σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία στους σπουδαστές/σπουδάστριες της  Α.Ε.Ν. Λακωνίας/Σχολή Πλοιάρχων με έδρα τη Νεάπολη του Δήμου Μονεμβασιάς, η οποία ιδρύθηκε με το Π.Δ. 11/2023 (ΦΕΚ Α΄19/02-02-2023 ).

Σχετικά αρχεία