Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στην Πελοπόννησο, κύκλος 2023- 2024»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6001640
Δικαιούχος
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε. (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.)
Συνολική Δημόσια Δαπάνη
9.730.309,00 €
Ημερομηνία ένταξης
Περιφερειακή Ενότητα
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Δράση
4.ια.10 Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβασή παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης
Κατάσταση
Ενταγμένη
Πληροφορίες

Ένταξη της Πράξης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στην Πελοπόννησο, κύκλος 2023-2024» με Κωδικό ΟΠΣ 6001640 στο Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027»

Η πράξη αφορά στην οικονομική στήριξη οικογενειών μέσω της διάθεσης «αξίας τοποθέτησης» (voucher) για την πρόσβαση βρεφών, νηπίων και παιδιών με αναπηρία σε δομές και υπηρεσίες σχολικής αγωγής και φροντίδας (Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας), καθώς και στην πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και δραστηριοτήτων εκτός σχολικού ωραρίου.
Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη της Πράξης, που θα διατεθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2021–2027, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ανέρχεται σε 9.730.309,00 €. Η πράξη αφορά στον ετήσιο κύκλο 2023-2024 και αντιστοιχεί στο οικείο σχολικό έτος, μέγιστης διάρκειας 11 μηνών, δηλαδή από την 1η Σεπτεμβρίου 2023 έως την 31η Ιουλίου του 2024. Μέσω της πράξης αναμένεται να ωφεληθούν συνολικά 4.000 οικογένειες λήπτες voucher και συνολικά 5.100 παιδιά.
Δικαιούχος της Πράξης είναι η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), η οποία, για την επιλογή των ωφελούμενων εκδίδει κάθε χρονιά πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βάσει της οποίας καλούνται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των ωφελούμενων ατόμων να υποβάλουν αίτηση.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
90ΤΕ7Λ1-ΚΤΤ (1).pdf (328.81 KB) 328.81 KB