Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΙΟΛΚΟΥ»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6002470
Δικαιούχος
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ)
Συνολική Δημόσια Δαπάνη
1.916.548,13 €
Ημερομηνία ένταξης
Περιφερειακή Ενότητα
Π.Ε. Κορινθίας
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Δράση
4.vi.1.2 Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικών υποδομών – τμηματοποιημένες πράξεις (ΕΕΠ 18.0)
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση
Ενταγμένη
Πληροφορίες

Το έργο είναι phasing και εκτελείται σε δύο φάσεις, εκ των οποίων η Α ́ ΦΆΣΗ, χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ Πελοπόννησος 2014-2020. Η παρούσα πράξη αφορά στην Β' ΦΆΣΗ του έργου και περιλαμβάνει τρία (3) υποέργα.

Μετά το πέρας των εργασιών, σκοπός είναι η παράδοση ενός μνημείου συντηρημένου,  αποκατεστημένου και πλήρως προστατευμένου από τη θάλασσα καθιστώντας παράλληλα τον περιβάλλοντα αρχαιολογικό χώρο, επισκέψιμο.

Στο πλαίσιο των εργασιών , θα γίνει περισυλλογή από το βυθό,  σωζόμενων μελών του μνημείου, τεκμηρίωση και καταγραφή τους.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
ΨΟ0Λ7Λ1-1ΗΙ.pdf (320.9 KB) 320.9 KB