Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

Κατάσταση
Ενταγμένη
Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6003017
Δικαιούχος
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Συνολική Δημόσια Δαπάνη
4.095.425,14 €
Ημερομηνία ένταξης
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Δράση
4.v.1 «Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός υποδομών του τομέα Υγείας (υποδομές)»
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Πληροφορίες

Η πράξη αυτή αφορά στην υλοποίηση του έργου " Προσθήκες και Αναδιαρρυθμίσεις στο Υφιστάμενο κτίριο του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας" Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:
ΥΕ1: Την κατασκευή του έργου "Προσθήκες και Αναδιαρρυθμίσεις στο Υφιστάμενο κτίριο του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας" που σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη αφορά στην 1. Προσθήκη ορόφου στο ισόγειο κτίριο της υφιστάμενης Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής Μονάδας και σε προσθήκη κατ' επέκταση, η οποία περιλαμβάνει την κατασκευή νέου κόμβου κατακόρυφης επικοινωνίας, ένα κλιμακοστάσιο διαφυγής και ένα ασθενοφόρο ανελκυστήρα. 2. Επέκταση και αναδιαρρύθμιση του υφιστάμενου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών(Τ.Ε.Π.). Η συνολική επιφάνεια της προσθήκης καθ ́ύψος της Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής Μονάδας είναι 1.102,10μ2 ενώ η επιφάνεια προσθήκης κατ ́επέκταση του ισογείου του ΤΕΠ είναι 99μ2.
ΥΕ2: Την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του νέου έργου
ΥΕ3: Την προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του νέου έργου
ΥΕ4: Την προμήθεια ηλεκτρικών ειδών για την κάλυψη των αναγκών του νέου έργου
ΥΕ5: Την προμήθεια υπολογιστών και συνοδού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του νέου έργου.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 6003017 με ΑΔΑ ΨΗΕΖ7Λ1-ΞΥ0.pdf (321.78 KB) 321.78 KB