Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ( Κ.Η.Φ.Η. ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ )

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6003192
Δικαιούχος
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
Συνολική Δημόσια Δαπάνη
199.051,05 €
Ημερομηνία ένταξης
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Δράση
4.ια.4.2 «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων»
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση
Ενταγμένη
Πληροφορίες

Η πράξη αφορά στη συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Ναυπλιέων, το οποίο χρηματοδοτήθηκε κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, μέχρι 31/12/2025. Αντικείμενο είναι η παροχή από το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.), υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει.
Τα ΚΗΦΗ είναι δομές οι οποίες συνεχίζουν τη λειτουργία τους βάσει ενός υφιστάμενου συστήματος. Σε καθημερινή βάση οι ωφελούμενοι σιτίζονται, πραγματοποιείται ο έλεγχος της αρτηριακής πίεσης και σακχάρου, διενεργούνται δράσεις και προγράμματα ψυχαγωγίας και διανοητικής λειτουργίας. Υφίστανται κλίνες σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους ανάπαυσης των ηλικιωμένων ωφελούμενων. Κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας των ωφελούμενων πραγματοποιείται ατομική υγιεινή και φροντίδα.
Κατά τη διάρκεια της πρώτης επίσκεψης κάθε ωφελούμενου, συντάσσεται ο ατομικός του φάκελος με την καταγραφή των προσωπικών του στοιχείων καθώς και η πορεία της σωματικής, ψυχικής και διανοητικής υγείας του. Με την καταγραφή και διεργασία των προσωπικών στοιχείων αλλά και της εξέλιξης της υγείας του ωφελούμενου διεξάγονται συμπεράσματα αλλά και κατευθύνσεις σχετικά με την πορεία της ψυχοσωματικής αγωγής που θα πρέπει να ακολουθηθεί από το εν λόγω πρόγραμμα.
Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παρέχονται 5 ημέρες την εβδομάδα, από τις 07:00-15:00, για 15 ωφελούμενους.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
95ΨΨ7Λ1-Ο9Ρ.pdf (334.93 KB) 334.93 KB