Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας καθώς και λειτουργία παραρτήματος ΡΟΜΑ και ΚΕΜ στο Δήμο Κορινθίων με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6002312
Δικαιούχος
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Συνολική Δημόσια Δαπάνη
759.645,00 €
Ημερομηνία ένταξης
Περιφερειακή Ενότητα
Π.Ε. Κορινθίας
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Δράση
4.ια.1.2: «Συνέχιση Κέντρων Κοινότητας»
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Κατάσταση
Ενταγμένη
Πληροφορίες

Η προτεινόμενη Πράξη αφορά στην επιχορήγηση του Δήμου Κορινθίων για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Κορινθίων με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας » με διάρκεια λειτουργίας έως 31-12-2025 Η Πράξη διαλειτουργεί με την Πράξη «Επιτελική / Συντονιστική Δομή Κοινωνικής Ένταξης» η οποία συγκροτείται στη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και λειτουργεί μέσω των αποκεντρωμένων αντίστοιχων Διευθύνσεων της Περιφέρειας, στις υπόλοιπες Π.Ε. της Πελοποννήσου. Τα Κέντρα Κοινότητας με περιοχή ευθύνης την οικεία Περιφερειακή Ενότητα διαμορφώνουν ένα ενιαίο δίκτυο υπηρεσιών αντιμετώπισης της φτώχειας και κοινωνικής ένταξης με στόχευση στις ευπαθείς και περιθωριοποιημένες ομάδες «Διευρυμένα Κέντρα κοινότητας»). Καλύπτουν το σύνολο της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.), διαρθρώνονται δε ως εξής:

1) Κέντρο Κοινότητας – Κεντρική Μονάδα, στο Δήμο έδρας της Π.Ε.
2) Κέντρο Κοινότητας – Κινητή Μονάδα, με ευθύνη κάλυψης των αναγκών του συνόλου των Δήμων της Π.Ε.
3)Κέντρο Κοινότητας μεν λειτουργία παραρτήματος ΡΟΜΑ
4)Κέντρο κοινότητας με λειτουργία παραρτήματος ΚΕΜ

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ_67ΧΛ7Λ1-ΧΗ0.pdf (323.49 KB) 323.49 KB