Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Συνέχιση Λειτουργίας ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας μετά των τέκνων τους στο Δήμο Τρίπολης»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6004347
Κωδικός Πρόσκλησης
ΠΕΛ48, Α/Α ΟΠΣ: 5991
Δικαιούχος
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Συνολική Δημόσια Δαπάνη
499.025,73€
Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη
499.025,73€
Ημερομηνία ένταξης
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Δράση
4.ια.2.1 «Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση Λειτουργίας ξενώνων φιλοξενίας»
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Κατάσταση
Ενταγμένη
Πληροφορίες

Το έργο αφορά στην συνέχιση λειτουργίας ξενώνα γυναικών θυμάτων βίας μετά των τέκνων τους και υλοποιείται με ευθύνη του Δήμου Τρίπολης για συνολικό διάστημα λειτουργίας από 1-10-2023 έως 31-12-2025, ήτοι 27 μήνες. Ο Ξενώνας Φιλοξενίας λειτουργεί από 27-12-2013, εδρεύει στο Δήμο Τρίπολης και στεγάζεται σε ενοικιαζόμενο οίκημα, σε όχι ανακοινώσιμη διεύθυνση για το ευρύτερο κοινό και σε περιοχή, που είναι εύκολα προσβάσιμη στα μέσα μεταφοράς. Ο ξενώνας εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο υποστηρικτικών δομών (Συμβουλευτικά Κέντρα, Ξενώνες φιλοξενίας και Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900), και λειτουργεί συμπληρωματικά με το έργο: «Οριζόντιες παρεμβάσεις εθνικής εμβέλειας» για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή  στις γυναίκες και στα παιδιά τους, φιλοξενίας, ασφάλειας, ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, καθώς και υποστήριξης για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όταν απαιτείται. Διευκολύνει επίσης την πρόσβαση σε νομική συμβουλευτική, με την παραπομπή στα Συμβουλευτικά Κέντρα. Παράλληλα, υλοποιούνται δράσεις προώθησης στην απασχόληση, δικτύωσης με την τοπική κοινωνία, όπως επίσης και παρεμβάσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Ο Δήμος Τρίπολης έχει εκπονήσει συνοπτικό πλάνο δημοσιότητας/επικοινωνίας και δικτύωσης για την κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας της πράξης.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
6ΙΨΨ7Λ1-ΝΑΕ.pdf (329.3 KB) 329.3 KB