Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»

Κατάσταση
Ενταγμένη
Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6002343
Δικαιούχος
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Συνολική Δημόσια Δαπάνη
1.358.514,24 €
Ημερομηνία ένταξης
Περιφερειακή Ενότητα
Π.Ε. Αρκαδίας
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Δράση
2.v.1.1 Αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης με εφαρμογή συστημάτων τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και έξυπνων υδρομέτρων –Περιορισμός των διαρροών (ανευ κριτηρίων αποδοτικότητας)
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Πληροφορίες

Αναβάθμιση Υφιστάμενου Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) για τη συλλογή, τον τηλεέλεγχο και τον τηλεχειρισμό του συνολικού δικτύου των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Τρίπολης. Η συνολική εποπτεία των Δικτύων θα είναι εφικτή και μέσω Φορητού Σταθμού Ελέγχου (ΦΣΕ) τύπου laptop.Εγκατάσταση τριάντα έξι (36) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) στις επιλεγμένες Δ.Ε. για παρακολούθηση, τηλεέλεγχο και μέτρηση λειτουργικών παραμέτρων (παροχή, πίεση, ποιοτικά χαρακτηριστικά και στάθμη κλπ) σε δεξαμενές, αντλιοστάσια και γεωτρήσεις του εξωτερικού υδραγωγείου τους. Την εγκατάσταση ηλεκτρονικών οργάνων και συστημάτων αυτοματισμών για τις ανάγκες του Συστήματος εξοικονόμησης ενέργειας (μείωσης λογαριασμών ΔΕΗ μέσω μετρητών ενέργειας, εκκινητών και ρυθμιστών στροφών αντλιών, εξάλειψης της άεργου ισχύος κλπ) στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του δικτύου Ύδρευσης των Δ.Ε..Την εγκατάσταση και διασύνδεση οργάνων ποιοτικού ελέγχου νερού σε κάθε ενδεδειγμένη Κεφαλή δικτύου (κυρίως Δεξαμενές & Γεωτρήσεις) και ένταξη τους στο Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης ποιότητας.Την αναβάθμιση του υφιστάμενου μοντέλου προσομοίωσης Δ.Ε. Τρίπολης με τις υπόλοιπες Δ.Ε. και τον επανασχεδιασμό νέων ζωνών τροφοδοσίας και ελέγχου διαρροών με στόχο την βελτίωση της τροφοδοσίας του Δήμου με σενάρια ελέγχου του συνολικού συστήματος ύδρευσης. Την εγκατάσταση συστήματος Αναμεταδοτών Ασύρματης Επικοινωνίας μεταξύ των ΤΣΕ και ΚΣΕ που θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη, ασφαλή, επικοινωνία του συνόλου των εγκαταστάσεων. Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του πρόσθετου λογισμικού που απαιτείται για την λειτουργία του Συστήματος. Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας. Τεκμηρίωση και τη δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού προσφερόμενου συστήματος.