Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«ΤΗΛΕMETΡΙΑ, ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΘΥΔΡΙΟΥ»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6002564
Δικαιούχος
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Συνολική Δημόσια Δαπάνη
580.018,68 €
Ημερομηνία ένταξης
Περιφερειακή Ενότητα
Π.Ε. Αρκαδίας
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Δράση
2.v.1.1 Αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης με εφαρμογή συστημάτων τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και έξυπνων υδρομέτρων –Περιορισμός των διαρροών (ανευ κριτηρίων αποδοτικότητας)
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση
Ενταγμένη
Πληροφορίες

Αντικειμενικός σκοπός της ΔΕΥΑ Τρίπολης, μέσω της υλοποίησης του προτεινόμενου συστήματος τηλεμετρίας/τηλεελέγχου του κεντρικού εξωτερικού υδραγωγείου του Συνδέσμου Μεθυδρίου, αποτελεί η ουσιαστική αναβάθμιση της λειτουργίας του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης και ο βέλτιστος σχεδιασμός των μελλοντικών επεκτάσεων.

Η κύρια λειτουργία του προτεινόμενου συστήματος βασίζεται στην εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (ΚΣΕ) στο οποίο θα γίνεται ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων με τη συλλογή απαραίτητων στοιχείων του δικτύου μεταφοράς/διανομής νερού από τους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ) μέσω κατάλληλου Δικτύου Επικοινωνιών. Ουσιαστικά, μέσω εγκατάστασης κατάλληλου Η/Μ εξοπλισμού και παραμετροποιημένου λογισμικού συστήματος, θα συλλέγονται και θα επεξεργάζονται αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο (real time) πληροφορίες από όλες τις εγκαταστάσεις ύδρευσης του εξωτερικού υδραγωγείου του Συνδέσμου Μεθυδρίου.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
9ΘΤΛ7Λ1-ΥΥΚ (1).pdf (322.29 KB) 322.29 KB