Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2021-2027» - (ΕΤΠΑ)»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6004197
Κωδικός Πρόσκλησης
ΠΕΛ39, Α/Α ΟΠΣ: 5333
Δικαιούχος
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ"
Συνολική Δημόσια Δαπάνη
520.040,00€
Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη
520.040,00€
Ημερομηνία ένταξης
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση
Ενταγμένη
Πληροφορίες

Η συγκεκριμένη πράξη περιλαμβάνει ενέργειες για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του Προγράμματος "Πελοπόννησος 2021-2027" που περιλαμβάνονται στις προτεραιότητες Προγράμματος "Πελοπόννησος 2021-2027" και υλοποιείται μέσω πέντε (5) υποέργων:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2023-2027 - ΕΤΠΑ»
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" - ΕΤΠΑ»
ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024»
ΥΠΟΕΡΓΟ 4: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2024 - 2025»
ΥΠΟΕΡΓΟ 5: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2021 - 2027»

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
6ΖΥΙ7Λ1-Τ9Υ ένταξη.pdf (315.19 KB) 315.19 KB