Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Νέα - Ανακοινώσεις

Εικόνα
«Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού για την Α.Ε.Ν. Λακωνίας»
Η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), ο οποίος θα ανταποκρίνεται τόσο στις απαιτήσεις της εθνικής, ενωσιακής νομοθεσίας (Δ.Σ. STCW όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) όσο και στο σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον...
Η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), ο οποίος θα ανταποκρίνεται τόσο στις απαιτήσεις της εθνικής, ενωσιακής νομοθεσίας (Δ.Σ. STCW όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) όσο και στο σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον της...
Εικόνα
«Ανάπλαση πλατείας Αγ. Βασιλείου στην Τρίπολη (Β΄ Φάση)»
Η Πράξη αφορά στο Β' τμήμα (phasing) της πράξης «Ανάπλαση πλατείας Αγ. Βασιλείου στην Τρίπολη», με κωδικό MIS 5074754 του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 και πιο συγκεκριμένα στις εργασίες ανάπλασης της πλατείας Αγ. Βασιλείου στην Τρίπολη και τμημάτων των οδών Κύπρου και Γεωργίου Α΄ από την...
Η Πράξη αφορά στο Β' τμήμα (phasing) της πράξης «Ανάπλαση πλατείας Αγ. Βασιλείου στην Τρίπολη», με κωδικό MIS 5074754 του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 και πιο συγκεκριμένα στις εργασίες ανάπλασης της πλατείας Αγ. Βασιλείου στην Τρίπολη και τμημάτων των οδών Κύπρου και Γεωργίου Α΄ από την πλατεία έως...
Εικόνα
Τεχνική Βοήθεια - εγγραφή στους καταλόγους προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών
Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης Τεχνικής Βοήθειας με βάση τη τροποποίηση της Υ.Α. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 και λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει ακόμα εκδοθεί Υ.Α. για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγρα...
Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης Τεχνικής Βοήθειας με βάση τη τροποποίηση της Υ.Α. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 και λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει ακόμα εκδοθεί Υ.Α. για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή στους ήδη...
Εικόνα
2η Τροποποίηση πρόσκλησης «Αστικές Αναπλάσεις πόλεων Σπάρτης και Λουτρακίου»
Δημοσιεύεται η Τροποποίηση πρόσκλησης στο Πρόγραμμα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021 – 2027 με τίτλο «Αστικές Αναπλάσεις πόλεων Σπάρτης και Λουτρακίου» ΠΕΛ43, Α/Α ΟΠΣ:5554. Τροποποιεί την Πρόσκληση ΠΕΛ43 ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων. Η νέα ημερομηνία λήξης είναι 23/02/2024. Για να...
Δημοσιεύεται η Τροποποίηση πρόσκλησης στο Πρόγραμμα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021 – 2027 με τίτλο «Αστικές Αναπλάσεις πόλεων Σπάρτης και Λουτρακίου» ΠΕΛ43, Α/Α ΟΠΣ:5554. Τροποποιεί την Πρόσκληση ΠΕΛ43 ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων. Η νέα ημερομηνία λήξης είναι 23/02/2024. Για να δείτε την...
Εικόνα
1η Τροποποίηση πρόσκλησης «Ανάπλαση πόλης Κιάτου»
Δημοσιεύεται η Τροποποίηση πρόσκλησης στο Πρόγραμμα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021 – 2027 με τίτλο «Ανάπλαση πόλης Κιάτου» ΠΕΛ45, Α/Α ΟΠΣ:5211. Τροποποιεί την Πρόσκληση ΠΕΛ45 ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων. Η νέα ημερομηνία λήξης είναι 08/02/2024. Για να δείτε την πρόσκληση πατήστ...
Δημοσιεύεται η Τροποποίηση πρόσκλησης στο Πρόγραμμα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021 – 2027 με τίτλο «Ανάπλαση πόλης Κιάτου» ΠΕΛ45, Α/Α ΟΠΣ:5211. Τροποποιεί την Πρόσκληση ΠΕΛ45 ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων. Η νέα ημερομηνία λήξης είναι 08/02/2024. Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.
Εικόνα
1η Τροποποίηση πρόσκλησης «Αστικές αναπλάσεις πόλης Καλαμάτας»
Δημοσιεύεται η Τροποποίηση πρόσκλησης στο Πρόγραμμα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021 – 2027 με τίτλο «Αστικές αναπλάσεις πόλης Καλαμάτας» ΠΕΛ42, Α/Α ΟΠΣ:5176. Τροποποιεί την Πρόσκληση ΠΕΛ42 ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων. Η νέα ημερομηνία λήξης είναι 19/03/2024. Για να δείτε την πρό...
Δημοσιεύεται η Τροποποίηση πρόσκλησης στο Πρόγραμμα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021 – 2027 με τίτλο «Αστικές αναπλάσεις πόλης Καλαμάτας» ΠΕΛ42, Α/Α ΟΠΣ:5176. Τροποποιεί την Πρόσκληση ΠΕΛ42 ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων. Η νέα ημερομηνία λήξης είναι 19/03/2024. Για να δείτε την πρόσκληση...
Εικόνα
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 7ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΗ - ΕΥΑ ΚΑΙ ΕΥΑ - ΛΑΜΠΑΙΝΑ)»
Η προτεινόμενη πράξη αφορά βελτίωση και αναβάθμιση της 7ης Επαρχιακής Οδού Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας συνολικού μήκους 8,410 χλμ. στα Τμήματα Μεσσήνη – Εύα και Εύα – Λάμπαινα Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ.
Η προτεινόμενη πράξη αφορά βελτίωση και αναβάθμιση της 7ης Επαρχιακής Οδού Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας συνολικού μήκους 8,410 χλμ. στα Τμήματα Μεσσήνη – Εύα και Εύα – Λάμπαινα Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ.
Εικόνα
1η Τροποποίηση πρόσκλησης «Αστική Ανάπλαση πόλης Τρίπολης (τμηματοποιημένη πράξη)»
Δημοσιεύεται η Τροποποίηση πρόσκλησης στο Πρόγραμμα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021 – 2027 με τίτλο «Αστική Ανάπλαση πόλης Τρίπολης (τμηματοποιημένη πράξη)» ΠΕΛ44, Α/Α ΟΠΣ:5555. Τροποποιεί την Πρόσκληση ΠΕΛ44 ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων. Η νέα ημερομηνία λήξης είναι 05/02/2024. ...
Δημοσιεύεται η Τροποποίηση πρόσκλησης στο Πρόγραμμα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021 – 2027 με τίτλο «Αστική Ανάπλαση πόλης Τρίπολης (τμηματοποιημένη πράξη)» ΠΕΛ44, Α/Α ΟΠΣ:5555. Τροποποιεί την Πρόσκληση ΠΕΛ44 ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων. Η νέα ημερομηνία λήξης είναι 05/02/2024. Για να δείτε...
Εικόνα
«ΔΡΑΣΕΙΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020 ΤΟ ΕΤΟΣ 2023»
Βασικός στρατηγικός στόχος των δράσεων/ ενεργειών δημοσιότητας και προβολής του Ε.Π. «Πελοπόννησος» 2014-2020 είναι η καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δυνητικών δικαιούχων, των δικαιούχων αλλά και της κοινής γνώμης της Περιφέρειας, του συνόλου της Χώρας και των ...
Βασικός στρατηγικός στόχος των δράσεων/ ενεργειών δημοσιότητας και προβολής του Ε.Π. «Πελοπόννησος» 2014-2020 είναι η καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δυνητικών δικαιούχων, των δικαιούχων αλλά και της κοινής γνώμης της Περιφέρειας, του συνόλου της Χώρας και των πολιτών της...
Εικόνα
«ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
Αφορά την ένταξη της Πράξης στην προτεραιότητα 5 - Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη, Αντιμετώπιση της Φτώχειας και ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο(ΕΚΤ). Η πράξη είναι μεταφερόμενη από την Π...
Αφορά την ένταξη της Πράξης στην προτεραιότητα 5 - Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη, Αντιμετώπιση της Φτώχειας και ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο(ΕΚΤ). Η πράξη είναι μεταφερόμενη από την ΠΠ 2014-2020...
Εγγραφή στο Νέα - Ανακοινώσεις