Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Νέα - Ανακοινώσεις

Εικόνα
3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Πελοπόννησος»
Η 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2021-2027 που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024 στην Καλαμάτα. Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες εδώ.
Η 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2021-2027 που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024 στην Καλαμάτα. Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες εδώ.
Εικόνα
«Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων στη Περιφέρεια Πελοποννήσου»
Σκοπός της υποδράσης που θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης είναι να δημιουργηθεί ένα πλέγμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους ηλικιωμένους με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και την υποβοήθηση της μοναχικής διαβίωσης τους. Η υποδράση αφορά κυρίως ηλικιωμένα ...
Σκοπός της υποδράσης που θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης είναι να δημιουργηθεί ένα πλέγμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους ηλικιωμένους με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και την υποβοήθηση της μοναχικής διαβίωσης τους. Η υποδράση αφορά κυρίως ηλικιωμένα άτομα που...
Εικόνα
«Ενίσχυση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για εργαζόμενους επιχειρήσεων σε δυναμικούς ή υπό αναδιάρθρωση κλάδους της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
Η Πράξη αφορά στην ενίσχυση, καθώς και στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για εργαζόμενους επιχειρήσεων σε δυναμικούς και υπό αναδιάρθρωση κλάδους της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ωφελούμενοι/ες της Πράξης είναι 1.900 εργαζόμενοι/ες σε επιχειρήσεις όλων των οικονομικών κλάδων που δραστηριοποιού...
Η Πράξη αφορά στην ενίσχυση, καθώς και στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για εργαζόμενους επιχειρήσεων σε δυναμικούς και υπό αναδιάρθρωση κλάδους της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ωφελούμενοι/ες της Πράξης είναι 1.900 εργαζόμενοι/ες σε επιχειρήσεις όλων των οικονομικών κλάδων που δραστηριοποιούνται στην...
Εικόνα
««ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ», ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014–2020 ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021–2027»
Η συγκεκριμένη πράξη περιλαμβάνει την παροχή εξειδικευμένων εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής, διοικητικής και διαχειριστικής φύσης, στην ΕΥΔ Προγράμματος Πελοπόννησος, για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των δράσεων / ενεργειών που αφορούν στην προοπτική ομαλής και πλήρους ο...
Η συγκεκριμένη πράξη περιλαμβάνει την παροχή εξειδικευμένων εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής, διοικητικής και διαχειριστικής φύσης, στην ΕΥΔ Προγράμματος Πελοπόννησος, για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των δράσεων / ενεργειών που αφορούν στην προοπτική ομαλής και πλήρους ολοκλήρωσης...
Εικόνα
3η Τροποποίηση πρόσκλησης «Ενίσχυση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για εργαζόμενους επιχειρήσεων σε δυναμικούς ή υπό αναδιάρθρωση κλάδους της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
Δημοσιεύεται η 3η Τροποποίηση πρόσκλησης στο Πρόγραμμα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021 – 2027 με τίτλο «Ενίσχυση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για εργαζόμενους επιχειρήσεων σε δυναμικούς ή υπό αναδιάρθρωση κλάδους της Περιφέρειας Πελοποννήσου» ΠΕΛ52, Α/Α ΟΠΣ:7633. Τροποποιεί την Πρόσκληση ΠΕΛ52 ως π...
Δημοσιεύεται η 3η Τροποποίηση πρόσκλησης στο Πρόγραμμα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021 – 2027 με τίτλο «Ενίσχυση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για εργαζόμενους επιχειρήσεων σε δυναμικούς ή υπό αναδιάρθρωση κλάδους της Περιφέρειας Πελοποννήσου» ΠΕΛ52, Α/Α ΟΠΣ:7633. Τροποποιεί την Πρόσκληση ΠΕΛ52 ως προς τους...
Εικόνα
«Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στην πόλη της Καλαμάτας»
Η πράξη έχει ως αντικείμενο την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και αφορά στην παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα, μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον, που τα...
Η πράξη έχει ως αντικείμενο την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και αφορά στην παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα, μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον, που τα φροντίζει...
Εικόνα
«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»
Η υποβληθείσα πρόταση αποτελεί μετεξέλιξη της ενταγμένης και υλοποιούμενης Πράξης «Σύσταση και Λειτουργία Επιτελικής/Συντονιστικής Δομής Κοινωνικής Ένταξης (Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη)» στο ΕΠ "Πελοπόννησος" 2014- 2020, σε Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης. Η νέα μορφή της ...
Η υποβληθείσα πρόταση αποτελεί μετεξέλιξη της ενταγμένης και υλοποιούμενης Πράξης «Σύσταση και Λειτουργία Επιτελικής/Συντονιστικής Δομής Κοινωνικής Ένταξης (Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη)» στο ΕΠ "Πελοπόννησος" 2014- 2020, σε Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης. Η νέα μορφή της Πύλης...
Εικόνα
2η Τροποποίηση πρόσκλησης «Ενίσχυση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για εργαζόμενους επιχειρήσεων σε δυναμικούς ή υπό αναδιάρθρωση κλάδους της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
Δημοσιεύεται η 2η Τροποποίηση πρόσκλησης στο Πρόγραμμα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021 – 2027 με τίτλο «Ενίσχυση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για εργαζόμενους επιχειρήσεων σε δυναμικούς ή υπό αναδιάρθρωση κλάδους της Περιφέρειας Πελοποννήσου» ΠΕΛ52, Α/Α ΟΠΣ:7633. Τροποποιεί την Πρόσκληση ΠΕΛ52 ως π...
Δημοσιεύεται η 2η Τροποποίηση πρόσκλησης στο Πρόγραμμα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021 – 2027 με τίτλο «Ενίσχυση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για εργαζόμενους επιχειρήσεων σε δυναμικούς ή υπό αναδιάρθρωση κλάδους της Περιφέρειας Πελοποννήσου» ΠΕΛ52, Α/Α ΟΠΣ:7633. Τροποποιεί την Πρόσκληση ΠΕΛ52 ως προς την...
Εικόνα
«Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»
Η δράση αφορά στη χρηματοδοτική ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (ΜΔΑΑΕ) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στοχεύει στην αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας ως προς την παρακολούθηση και τη διάγνωση ...
Η δράση αφορά στη χρηματοδοτική ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (ΜΔΑΑΕ) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στοχεύει στην αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας ως προς την παρακολούθηση και τη διάγνωση των αναγκών...
Εικόνα
1η Τροποποίηση πρόσκλησης «Ενίσχυση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για εργαζόμενους επιχειρήσεων σε δυναμικούς ή υπό αναδιάρθρωση κλάδους της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
Δημοσιεύεται η Τροποποίηση πρόσκλησης στο Πρόγραμμα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021 – 2027 με τίτλο «Ενίσχυση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για εργαζόμενους επιχειρήσεων σε δυναμικούς ή υπό αναδιάρθρωση κλάδους της Περιφέρειας Πελοποννήσου» ΠΕΛ52, Α/Α ΟΠΣ:7633. Τροποποιεί την Πρόσκληση ΠΕΛ52 ως προς...
Δημοσιεύεται η Τροποποίηση πρόσκλησης στο Πρόγραμμα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021 – 2027 με τίτλο «Ενίσχυση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για εργαζόμενους επιχειρήσεων σε δυναμικούς ή υπό αναδιάρθρωση κλάδους της Περιφέρειας Πελοποννήσου» ΠΕΛ52, Α/Α ΟΠΣ:7633. Τροποποιεί την Πρόσκληση ΠΕΛ52 ως προς την...
Εγγραφή στο Νέα - Ανακοινώσεις