Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Η συμβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020 στην Ανάπτυξη της Πελοποννήσου»

Ανοιχτή εκδήλωση με θέμα: 

«Η συμβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020 στην Ανάπτυξη της Πελοποννήσου»

ΤΕΤΑΡΤΗ  26/06/2024

Ώρα έναρξης 09:30 το πρωί

Ξενοδοχείο Elite City Resort, Ναυαρίνου 237, Καλαμάτα

 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Πελοπόννησος 2021-2027 σας προσκαλούν στην εκδήλωση με θέμα: «Η συμβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020 στην Ανάπτυξη της Πελοποννήσου» και στόχο την ενημέρωση φορέων και πολιτών για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020, την συμβολή του στην ανάπτυξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αλλά και τις προοπτικές αξιοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πόρων, όπως αυτές διαμορφώνονται στην Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.  

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει πέντε θεματικά τραπέζια συζήτησης, στα οποία θα συμμετέχουν  Δικαιούχοι του Προγράμματος και εκπρόσωποι από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς φορείς. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση και ο διάλογος σχετικά με τις αναπτυξιακές προοπτικές της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την συμβολή των συγχρηματοδοτούμενων πόρων.

Επιγραμματικά οι θεματικές ενότητες της συζήτησης αφορούν:  
1ο τραπέζι:     Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας.
2ο τραπέζι:     Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση.
3ο τραπέζι:     Υποδομές Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού.
4ο τραπέζι:     Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον.
5ο τραπέζι:     Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.
 
Η εκδήλωση υλοποιείται με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Προγράμματος Πελοπόννησος 2021-2027.

Η συμμετοχή είναι ανοιχτή για όλους τους ενδιαφερόμενους.

 

Δείτε την εκδήλωση ζωντανά παρακάτω:
 

Βίντεο