Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης με εφαρμογή συστημάτων τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και έξυπνων υδρομέτρων - Περιορισμός των διαρροών»

Κατάσταση
Ανενεργή
Κωδικός πρόσκλησης
ΠΕΛ14
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Έκδοση
Προϋπολογισμός
5.700.000,00 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Πληροφορίες

Οι κατηγορίες παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται στη παρούσα Πρόσκληση  αφορούν σε προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων τηλεελέγχου –τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών και ελέγχου ποιότητας των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης οικισμών της Περιφέρειας. Συγκεκριμένα αφορά στα  έργα που αναφέρονται αμέσως πιο κάτω, τα οποία ωρίμασαν τεχνικά και διοικητικά στο πλαίσιο του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 και η υλοποίησή τους θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα 2021-2027 της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου RSO2.5 της Προτεραιότητας 2.  

Οι συγκεκριμένες πράξεις είναι οι εξής:

  • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
  • ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
  • ΤΗΛΕMETΡΙΑ, ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΘΥΔΡΙΟΥ
  • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΙΑΤΟΥ.
     
Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
ΠΕΛ 14 (369.18 KB) 369.18 KB
Συνημμένα (4.12 MB) 4.12 MB
1η Τροποποίηση (367.69 KB) 367.69 KB