Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Ανάπτυξη υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της εξάρτησης (Αλκοόλ, Ναρκωτικές ουσίες κλπ.)»

Κατάσταση
Ανενεργή
Κωδικός πρόσκλησης
ΠΕΛ27
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Στόχος πολιτικής
4. Κοινωνική Ευρώπη
Ειδικός στόχος
ESO4. 11 Ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες
Προτεραιότητα
5. Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη, Αντιμετώπιση της Φτώχειας και ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας
Δράση
4.ια.7 «Ανάπτυξη υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της εξάρτησης (Αλκοόλ, Ναρκωτικές ουσίες κλπ.)»
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Έκδοση
Προϋπολογισμός
1.100.000,00€
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Πληροφορίες

Η δράση αποσκοπεί στην προώθηση της άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού και την κοινωνική ενσωμάτωση των πρώην εξαρτημένων ή υπό απεξάρτηση ατόμων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνθήκες «περιστρεφόμενης πόρτας» στις υπηρεσίες. Η εξάρτηση αποτελεί πολυπαραγοντικό φαινόμενο, το οποίο έχει οξυνθεί, με τους χρήστες ναρκωτικών ουσιών να είναι πολλαπλά επιβαρυμένοι κοινωνικά, σωματικά και ψυχικά, ενώ «νέου τύπου» εξαρτήσεις έχουν κάνει δυναμικά την εμφάνιση τους τόσο στον πληθυσμό των εφήβων/νέων όσο και στον πληθυσμό των ενήλικων. Μέσω της δράσης πρόκειται να χρηματοδοτηθούν Δομές Θεραπείας (Πολυδύναμα Κέντρα & Κινητές Μονάδες) καθώς και προγράμματα υπηρεσιών πρόληψης. Τα Πολυδύναμα Κέντρα και άλλες παρεμφερείς δομές έχουν σαν βασικό στόχο να παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε όλες τις επιμέρους ομάδες εξαρτημένων ατόμων ανάλογα με τις ανάγκες τους (εξαρτημένοι από ναρκωτικά, περιστασιακοί χρήστες, χρήστες αλκοόλ, άτομα με διπλή διάγνωση κ.α.) και να παραπέμπουν σε εξειδικευμένες δομές εφόσον κρίνεται αναγκαίο και εφικτό (προγράμματα υποκατάστασης, θεραπευτικές κοινότητες, μονάδες ψυχικής υγείας, κ.λ.π.)

Ωφελούμενοι των δράσεων είναι τα άτομα που κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών ή παρουσιάζουν άλλου τύπου εξαρτητικές συμπεριφορές, άτομα του στενού τους περιβάλλοντος, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που ενδέχεται να αναπτύξουν αντικοινωνικού τύπου συμπεριφορές (χρήση ουσιών, παραβατικότητα) και το σύνολο του πληθυσμού για τις υπηρεσίες πρόληψης.

Α/Α ΟΠΣ: 3692

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΕΛ27.zip (12.71 MB) 12.71 MB
Ψ4ΚΘ7Λ1-ΜΞΝ _ ΠΕΛ27.pdf (380.59 KB) 380.59 KB