Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων πρωτοβάθμιας (περιλαμβανομένων των ολοήμερων σχολείων) ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

Κωδικός πρόσκλησης
ΠΕΛ12
Είδος
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Στόχος πολιτικής
4. Κοινωνική Ευρώπη
Ειδικός στόχος
RSO4. 2 Υποδομές εκπαίδευση ς και κατάρτισης
Προτεραιότητα
4. Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής - Ανάπτυξη και βελτίωση κοινωνικών υποδομών της Περιφέρειας
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Έκδοση
Προϋπολογισμός
14.200.000,00 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Η συγκεκριμένη δράση, στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου RSO.4.2, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, περιλαμβάνει έργα υποδομών πρωτοβάθμιας (περιλαμβανομένων των ολοήμερων σχολείων) ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα, η δράση αφορά σε συγκεκριμένα έργα/πράξεις που ωρίμασαν τεχνικά και διοικητικά στο πλαίσιο του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 και δύναται να χρηματοδοτηθεί η υλοποίησή τους από το Πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου 2021-2027, σύμφωνα με τους όρους επιλεξιμότητας στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου RSO.4.2.

Τα έργα αυτά είναι τα εξής:

  1.  Προσθήκη αιθουσών στο δημοτικό σχολείο Αγ. Τριάδας Δήμου Ναυπλιέων.
  2.  Προσθήκη και επέκταση 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Ασκληπιείου
  3.  Αναβάθμιση των υποδομών δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης - εξοπλισμός