Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός υποδομών του τομέα Υγείας (εξοπλισμός)»

Κατάσταση
Ανενεργή
Κωδικός πρόσκλησης
ΠΕΛ08
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Στόχος πολιτικής
4. Κοινωνική Ευρώπη
Προτεραιότητα
4. Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής - Ανάπτυξη και βελτίωση κοινωνικών υποδομών της Περιφέρειας
Δράση
4.v.2 Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός υποδομών του τομέα Υγείας (εξοπλισμός)
Έκδοση
Προϋπολογισμός
4.800.000,00 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Πληροφορίες

Η συγκεκριμένη δράση, στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου RSO.4.5, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, περιλαμβάνει έργα προμήθειας και εγκατάστασης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Ειδικότερα, αυτή η δράση αφορά σε συγκεκριμένα έργα/πράξεις που ωρίμασαν τεχνικά και διοικητικά στο πλαίσιο του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 και δύναται να χρηματοδοτηθεί η υλοποίησή τους από το παρόν Πρόγραμμα. Οι πράξεις που περιλαμβάνονται σε μέρος αυτής της δράσης, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα 2021 – 2027 της Περιφέρειας Πελοποννήσου, είναι οι εξής:

  1. Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Επιστημονικού και λοιπού Εξοπλισμού του Γ.Ν. Κορίνθου.
  2. Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης «Η Ευαγγελίστρια».
  3. Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης και Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων). 

 

Α/Α ΟΠΣ: 1327

 

 

Σχετικά αρχεία