Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός υποδομών του τομέα Υγείας (υποδομές)»

Κωδικός πρόσκλησης
ΠΕΛ16
Είδος
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Στόχος πολιτικής
4. Κοινωνική Ευρώπη
Ειδικός στόχος
RSO4. 5 Πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη
Προτεραιότητα
4. Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής - Ανάπτυξη και βελτίωση κοινωνικών υποδομών της Περιφέρειας
Δράση
4.v.1 «Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός υποδομών του τομέα Υγείας (υποδομές)»
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Έκδοση
Προϋπολογισμός
4.000.000,00 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Η συγκεκριμένη δράση, στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου RSO.4.5, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, περιλαμβάνει έργο επέκτασης και λειτουργικής αναβάθμισης των κτηριακών υποδομών και του ιατροτεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας. Συγκεκριμένα, αυτή η δράση αφορά στο έργο/πράξη με τίτλο: "ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ", το οποίο ωρίμασε τεχνικά και διοικητικά στο πλαίσιο του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 και δύναται να χρηματοδοτηθεί η υλοποίησή του από το παρόν Πρόγραμμα, σύμφωνα με τους όρους επιλεξιμότητας στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου RSO.4.5.

Δικαιούχοι της δράσης είναι οι: 

  • ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ,
  • Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ,
Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
Πρόσκληση 2155 - ΠΕΛ16 με ΑΔΑ 9Η8Υ7Λ1-9ΤΙ.pdf (365.84 KB) 365.84 KB
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΕΛ16.rar (6.18 MB) 6.18 MB
1η Τροποποίηση ΠΕΛ16 (366.8 KB) 366.8 KB