Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Δημιουργία Περιφερειακού Κέντρου παρακολούθησης δεδομένων Κλιματικής Αλλαγής»

Κατάσταση
Ενεργή
Κωδικός πρόσκλησης
ΠΕΛ29
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Στόχος πολιτικής
2. Πράσινη Ευρώπη
Ειδικός στόχος
RSO2. 4 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
Προτεραιότητα
2. Αειφορική ανάπτυξη και βιώσιμη διαχείριση των πόρων της Περιφέρειας
Δράση
2.iv.5 Θεσμικά εργαλεία για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα (Δημιουργία Περιφερειακού Κέντρου παρακολούθησης δεδομένων Κλιματικής Αλλαγής)
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Έκδοση
Προϋπολογισμός
5.000.000,00 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Πληροφορίες

Η Πελοπόννησος αντιμετωπίζει ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής την αύξηση της συχνότητας εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων που δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους. Με σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητας προτείνεται η δημιουργία ενός ερευνητικού επιχειρησιακού μηχανισμού για την παρακολούθηση και προσαρμογή στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Ο μηχανισμός, αποτελώντας εφαρμογή ενός μέρους των
συμπερασμάτων του ΠεΣΠΚΑ Πελοποννήσου (Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή) που εκπονήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών, στοχεύει στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών κλιματικών προκλήσεων, με σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη.
Η δημιουργία Περιφερειακού Κέντρου παρακολούθησης δεδομένων Κλιματικής Αλλαγής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα, αποτελεί μία από τις πράξεις στρατηγικής σημασίας του Προγράμματος. Το Κέντρο θα παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, έχοντας τον ρόλο του Επιστημονικού/Τεχνικού Συμβούλου σε όλα τα πεδία, θα προωθεί τη μεταφορά γνώσης στα στελέχη της, θα συμμετέχει σε ερευνητικά έργα με εθνική ή/και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, θα διεξάγει εκστρατείες ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης στον γενικό πληθυσμό, αλλά και σε επαγγελματικές ομάδες και θα προωθεί τις ευρωπαϊκές, εθνικές και περιφερειακές πολιτικές για την ενέργεια και το κλίμα. Το σύνολο των δραστηριοτήτων του Κέντρου θα προάγει επί της ουσίας τις επιδόσεις της Περιφέρειας, στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της Κλιματικής Αλλαγής.
Επιπρόσθετα, θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για την παρακολούθηση της προόδου των αποτελεσμάτων των έργων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή μέσω περιβαλλοντικών μετρήσεων και της δημιουργίας και χρήσης δεικτών για την μέτρηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων και έργων ενώ παράλληλα θα συνεργάζεται με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας παρέχοντας στοιχεία στην Εθνική Βάση Δεδομένων Κινδύνων, Απειλών και Απωλειών Καταστροφών όταν αυτή τεθεί υπό λειτουργία.
 

Α/Α ΟΠΣ: 3490

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΕΛ29 - 6ΠΩΟ7Λ1-ΥΥΥ_1.pdf (376.85 KB) 376.85 KB
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΕΛ29.zip (12.38 MB) 12.38 MB
1η Τροποποίηση ΠΕΛ29 (365.47 KB) 365.47 KB
2η Τροποποίηση ΠΕΛ29 (363.33 KB) 363.33 KB
3η Τροποποίηση ΠΕΛ29 (361.48 KB) 361.48 KB