Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Κατασκευή / Αναβάθμιση άλλων οδών για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας της Περιφέρειας»

Κωδικός πρόσκλησης
ΠΕΛ09
Είδος
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Έκδοση
Προϋπολογισμός
33.200.000,00 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Η παρούσα Πρόσκληση αφορά σε παρεμβάσεις κατασκευής / αναβάθμισης σημαντικών οδικών αξόνων του οδικού δικτύου της Περιφέρειας προκειμένου να συνδεθούν οι εσωτερικές παραγωγικές και τουριστικές ζώνες της Περιφέρειας με τα ΔΕΔ – Μ, συμβάλλοντας στη βελτίωση και στον εκσυγχρονισμό τμημάτων του εν λόγω οδικού δικτύου (όπως είναι η βελτίωση των γεωμετρικών ή/και τεχνικών χαρακτηριστικών των οδών, κατασκευή κόμβων, γέφυρες, σημάνσεις, ηλεκτροφωτισμός, κ.α.), τεχνικά χαρακτηριστικά των παρεμβάσεων, τα οποία συμβάλλουν σημαντικά και στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Αυτό θα επιτευχθεί σε ένα βαθμό από την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος με τα συγκεκριμένα έργα που αναφέρονται αμέσως πιο κάτω, τα οποία ωρίμασαν τεχνικά και διοικητικά στο πλαίσιο του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 και η υλοποίησή τους θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα 2021-2027 της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου RSO3.2 της Προτεραιότητας 3.

Οι συγκεκριμένες πράξεις/έργα, τα οποία περιλαμβάνονται στην εγκεκριμένη εξειδίκευση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, είναι οι εξής:

1. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ "ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ - ΦΙΛΙΑΤΡΑ-ΠΥΛΟΣ-ΜΕΘΩΝΗ" ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΙΑΤΡΑ - ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ/ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΙΛΙΑΤΡΑ - ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ – ΡΩΜΑΝΟΣ

2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 7ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΗ - ΕΥΑ ΚΑΙ ΕΥΑ - ΛΑΜΠΑΙΝΑ)

3. «ΔΡΟΜΟΣ ΜΥΛΟΙ - ΚΥΒΕΡΙ - ΑΣΤΡΟΣ - ΤΥΡΟΣ - ΛΕΩΝΙΔΙΟ - ΦΩΚΙΑΝΟΣ -ΚΥΠΑΡΙΣΣΣΙ» (ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ)

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
Ψ39Υ7Λ1-8Ρ7 (1).pdf (367.73 KB) 367.73 KB
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 09.rar (7.34 MB) 7.34 MB
1η Τροποποίηση ΠΕΛ09 (368.66 KB) 368.66 KB