Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Κατασκευή / Αναβάθμιση άλλων οδών για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας της Περιφέρειας – Τμηματοποιημένες πράξεις»

Κωδικός πρόσκλησης
ΠΕΛ10
Είδος
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Στόχος πολιτικής
3. Συνδεδεμένη Ευρώπη
Ειδικός στόχος
RSO3. 2 Βιώσιμες μεταφορές
Προτεραιότητα
3. Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας
Δράση
3.ii.1.2 Κατασκευή / Αναβάθμιση άλλων οδών για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας της Περιφέρειας – τμηματοποιημένες πράξεις
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Έκδοση
Προϋπολογισμός
6.000.000,00 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Η Πρόσκληση  περιλαμβάνει παρεμβάσεις κατασκευής / αναβάθμισης σημαντικών οδικών αξόνων του οδικού δικτύου της Περιφέρειας, προκειμένου να συνδεθούν οι εσωτερικές παραγωγικές και τουριστικές ζώνες της Περιφέρειας με τα ΔΕΔ – Μ, συμβάλλοντας στη βελτίωση και στον εκσυγχρονισμό τμημάτων του εν λόγω οδικού δικτύου (όπως είναι η βελτίωση των γεωμετρικών ή/και τεχνικών χαρακτηριστικών των οδών, κατασκευή κόμβων, γέφυρες, σημάνσεις, ηλεκτροφωτισμός, κ.α.), τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία συμβάλλουν και στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Αυτό θα επιτευχθεί, αρχικά, με προς τμηματοποίηση έργα/πράξεις των οποίων ένα μέρος (τμήμα) υλοποιείται με χρηματοδότηση από το ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014 – 2020 και το δεύτερο μέρος (τμήμα) τους μέχρι την ολοκλήρωσή τους θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα της Περιφέρειας της περιόδου 2021-2027, στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου RSO3.2.

Τα προς τμηματοποίηση έργα/πράξεις, το δεύτερο μέρος των οποίων προγραμματίζεται να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα 2021 – 2027 της Περιφέρειας Πελοποννήσου, είναι τα εξής:

1. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ- ΑΣΤΡΟΥΣ, ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΤΩ ΔΟΛΙΑΝΩΝ, ΑΠΟ Χ.Θ. 6+600 ΜΕΧΡΙ Χ.Θ. 7+770,53

2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΔΡΟΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΒΑΣΗ ΣΚΟΠΗΣ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΕΩΣ ΔΙΑΒΑΣΗ ΜΑΚΡΗΣ

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
6ΛΙΧ7Λ1-9ΧΠ.pdf (364.71 KB) 364.71 KB
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ10.rar (4.55 MB) 4.55 MB
1η Τροποποίηση Υπερδέσμευσης (363.3 KB) 363.3 KB
2η Τροποποίηση Αύξηση ΠΥ (365.62 KB) 365.62 KB