Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ»

Κατάσταση
Ενεργή
Κωδικός πρόσκλησης
ΠΕΛ39
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Έκδοση
Προϋπολογισμός
5.400.000,00 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Πληροφορίες

Η πρόσκληση αφορά στην παροχή τεχνικής βοήθειας για την τεχνική, οργανωτική και διοικητική υποστήριξη της
προετοιμασίας, του σχεδιασμού, της υλοποίησης, της διαχείρισης, της παρακολούθησης, της αξιολόγησης, της
δημοσιότητας και του ελέγχου των έργων και συνολικά του Προγράμματος Πελοπόννησος 2021-2027.

Δυνητικοί Δικαιούχοι της Πρόσκλησης είναι : 

• ΤΑΠΤΟΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ,
• ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ"

Α/Α ΟΠΣ: 5333

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΕΛ39 6ΘΔ37Λ1-ΥΝΗ.pdf (352.57 KB) 352.57 KB
συνημμένα ΠΕΛ39.zip (4.37 MB) 4.37 MB